Hos CfL hjælper vi private og offentlige virksomheder med at kortlægge og fokusere deres arbejde i partnerskaber.

Strategiske partnerskaber er et værktøj til på tværs af sektorer, virksomheder og institutioner at samarbejde om fælles udfordringer. Fokus i strategiske partnerskaber er primært, hvordan man koordinerer indsatsen og forpligter hinanden gensidigt.

Gennem konkrete værktøjer og træning i at etablere, drive og udvikle partnerskabstyper hjælper vi med at skabe et kompetenceløft hos relevante ledere, beslutningstagere og medarbejdere, som arbejder med partnerskaber.

Strategiske partnerskaber er vigtige værktøjer til at drive forretning i gensidigt forpligtende samarbejdsformer, hvor flere aktører fra forskellige sektorer, organisationer eller virksomheder i fællesskab løfter en opgave, som har strategisk relevans. Co-creation er en måde at engagere aktører med forskelligt værdi-potentiale til i fællesskab at løfte en udfordring, som er for kompleks eller for omfattende at løfte alene.