I CfL arbejder vi med evidensbaserede metoder for Co-Creation, som en metode til at skabe bæredygtige løsninger på tværs af aktører på komplekse opgaver.

Hos CfL arbejder vi med strategisk Co-Creation som er en forretningsmodel og en metode til problemløsning,

”Strategisk Co-Creation” er en forretningsmodel, hvor værdiskabelsen sker på tværs af aktører, og hvor værdiskabelsen tilgår den samlede udfordring såvel som aktørerne hver især.

”Strategisk Co-Creation” er en metode til problemløsning, hvor opgaver af strategisk karakter, som er for komplekse at løfte alene, løses sammen med andre aktører.

De nye forretningsmodeller er ikke længere forbeholdt Airbnb, Kickstarter og Apples iTunes. I dag vedrører de os alle. Hvad enten vi arbejder med serviceydelser eller produkter, i private, offentlige eller tredjesektor virksomheder, og uagtet om vi opererer på det danske marked, i Norden eller globalt – vi er alle tvunget til at forholde os til de nye forretningsmodeller.

Med de nye forretningsmodeller åbner der sig en ny arena for måder at drive forretning på, hvor udfordringen som beslutningstager og forretningsudvikler er at forstå de nye muligheder og finde veje til at skabe værdi og høste en del af den skabte værdi.

Det stiller dermed nye krav til beslutningstagere og forretningsudviklere, som skal kunne forstå dynamikkerne i de nye forretningsmodeller og ikke mindst evne at håndtere udviklingen af nye forretningsmodeller på tværs af brancher og sektorer gennem Co-Creation.