Når bestyrelsen skal fungere som ét hold, er det godt, at alle har den samme forståelse af opgaverne i bestyrelseslokalet samt en fælles intension om at sikre et godt og værdiskabende samarbejde med fokus på selskabets bedste. Ved at få en skræddersyet bestyrelsesuddannelse, sikres det at der kan sættes fokus på netop de udfordringer der er forbundet med denne selskabsform – det kan være et ejerledet selskab, en forening eller en politisk bestyrelse. Disse forskelligheder kalder på forskellige opmærksomheder hos bestyrelsesmedlemmerne.

Den grundlæggende opgave i bestyrelsesarbejdet er altid den samme og ved at bestyrelsen samlet får en forståelse for grundvilkårene i dette arbejde, vil det kunne bidrage til et mere fokuseret arbejde i bestyrelseslokalet. Derudover vil det være muligt at stille skarpt på samarbejdet i bestyrelsen og drøfte de særlige vilkår, der er for netop jeres bestyrelse. Udover de særlige kendetegn der er ved alle selskabers bestyrelse, alt efter hvilken industri denne tilhører, vil det være særlige hensyn når der er tale om politiske bestyrelser, foreningers bestyrelser samt ejerledede selskabers bestyrelser. I et skræddersyet forløb vil det være muligt at skabe en fælles forståelse af opgaven, og dermed også være langt mere fokuserede i forbindelse med strategiudviklingen samt samarbejdet med direktionen.

I en turbulent og digital tidsalder er samarbejdet essentielt for selskabets værdiskabelse. Det er nødvendigt at sikre de rette kompetencer i bestyrelsesarbejdet, så det er muligt at arbejde med den ”rette” strategi lige nu og samtidig være parat til at udforme den ”rette” fremtidige strategi for, at sikre selskabets overlevelse på sigt eller en tilstrækkelig vækst til et fremtidigt salg. Der er mange dagsordner i en moderne virksomhed, hvorfor det er nødvendigt med et årshjul i bestyrelsesarbejdet, der garanterer at alle dagsordner får opmærksomhed.