CfLs chefrådgiver Jesper Bubandt Toft og seniorrådgiver Lars Hemmingsen har gennemført et forløb med træning af ”første mand” i en større anlægsvirksomhed.

Opdateret efteråret 2019 

Hvad gør man, når den formelle leder ikke altid kan være til stede i en meget ”produktionsorienteret” organisation, hvor der kræves løbende koordination, vejledning og beslutningstagen?

Nogle virksomheder vælger at organisere sig med en stedfortræder/souschef eller ”første mand blandt ligestillede” for at sikre det daglige momentum, planlægning og eksekvering.

Jesper og Lars har i et modulopdelt forløb arbejdet med at tydeliggøre disse personers vigtige rolle/ansvar – herunder også som kulturbærere - og træne dem i at håndtere snitfladerne mellem deres formelle leder og de øvrige kolleger i teamet.

Dette indeholder konkrete værktøjer til håndtering af de forskellige situationer og udfordringer, rollen kan indebære.

Hvis du vil vide mere om, hvordan man kan arbejde med opbygning og træning af jeres ledere – formelle eller uformelle - til at blive bedre til at lede og facilitere de teams de har ansvaret for, så kontakt Lars Hemmingsen eller Jesper Bubandt Toft.