Lean-ledelse

Leanbølgen breder sig hastigt i Danmark. Lean er ikke længere forbeholdt produktionsvirksomheder, men er godt i gang med at vinde udbredelse i bl.a. kommunerne, finanssektoren og sundhedssektoren.

Lean handler om at effektivisere de dele i organisationen, som skaber værdi for kunden, og derefter fjerne alt det, som ikke giver værdi for kunden. Lean-konceptet indeholder en række konkrete værktøjer til dette.

Lean-konceptet indeholder imidlertid ikke svar på de ledelsesmæssige udfordringer ved Lean. Erfaringerne  viser, at den vigtigste nøgle til succes med Lean netop ligger i god Lean-ledelse.

God Lean-ledelse handler dels om at give retning for arbejdet med Lean, dels om at opretholde fokus og et højt energiniveau i organisationen omkring Lean. God Lean-ledelse bygger på mange af begreberne fra helhedsorienteret ledelse, hvilket er med til at sikre en tydelig kobling til virksomhedens øvrige arbejde med god ledelse.

CfL rådgiver om Lean-ledelse i kommende og eksisterende Lean-projekter, herunder opstilling af principper for god Lean-ledelse samt implementering og fastholdelse af Lean-ledelse i organisationen.