Forandringsledelse. Enhver leder med respekt for sig selv har læst bøger om forandringsledelse. Alligevel skuffer 80 procent af de forandringstiltag, der sættes i gang. Det koster tid, det koster tillid til ledelsen, og det koster gejst til næste projekt.

For at man kan tale om forandring, der holder, er det nødvendigt, at alle medarbejdere og ledere i organisationen udviser en ny adfærd. At alle tænker på en anden måde. Det kalder vi holdningsmobilisering. 

  • Kerneydelser indenfor rådgivning af forandring
  • Vores kerneydelser inden for arbejdet med forandring er:
  • Træning af ledere i mobiliseringsgreb
  • Etablering af fælles forståelse i ledelsen af, hvad der skaber ”tipping point” i den aktuelle kultur 
  • Sparring med ledelsen om at finde de rette første-følgere, der skal involveres
  • Sparring og facilitering af ledelsens håndtering af de barrierer der er for, at der kan mobiliseres

Et klart og gennemarbejdet koncept

Gennem et klart koncept rådgiver vi ledergrupper og nøglepersoner gennem forandringens mange faser. Erfaringsmæssigt kan dette lade sig gøre på blot fem ledelsesmøder.

Vores koncept bygger på CfLs mangeårige erfaringer med at samarbejde med kunden om forandring. Der er hentet inspiration fra de førende specialister og teoretikere om forandring: John Kotter, Rick Mauer, Franklin Covey, Joseph Grenny og ikke mindst Cass Sunstien og hans teori om Nudge og Nudging.

Model holdningsmobilisering

Faglige kompetencer indenfor strategisk rådgivning

CfL tilhører den faglige elite i Danmark, når det drejer sig om udvikling af virksomheder og ledere. Vi råder over et stort ledelsesfagligt miljø af rådgivere, der fungerer som samarbejdende specialister.  Alle disse rådgivere er fastansat i CfL for at sikre en ensartet metodisk tilgang. Det er vores garanti for høj kvalitet. Vi trækker løbende på internationale partnere og topaktuelle viden-producenter fra danske og udenlandske universiteter.

Holdningsmobilisering - hvordan og hvorfor

 

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan sikre, at jeres fandringsprojekt ikke bliver et af de 80%, som aldrig lykkes.

Læs interview med CfL's ledelse i artiklen

"Forandringspersoner skal trække virksomheder ind på nye veje"

Se webforedrag og bliv klogere på hvordan modstand mod forandringer kan mindskes. Her fortæller chefrådgiver Belinda Lange fortælle om "Modstand mod forandring".