Lederudviklingsforløb

I samarbejde med jer designer vi udviklingsforløb, som passer til jeres ønsker og behov.

Fordelen ved at samarbejde med CfL om udvikling af jeres ledere er, at vi med udgangspunkt i velfunderede ledelsesværktøjer designer og synliggør et velgennemtænkt lederudviklingsforløb. Hermed kan I skabe grundlag for en stærk ledelse, som i stigende grad deler værdier, har ens forventninger til god ledelse og bruger de samme redskaber og sprog.

I CfL tilpasser vi lederudviklingsforløbene til den konkrete kontekst, din organisation fungerer i. Vi tager udgangspunkt i jeres konkrete behov for god ledelse. Forløbene vil bygge på et solidt fundament af internationale og validerede ledelsesredskaber og -metoder. I sikres således, at lederne får konkrete værktøjer, de sætter i spil og anvender i deres daglige ledelsespraksis. Et tilpasset lederudviklingsforløb vil løbende højne ledelseskvaliteten i organisationen og dermed bidrage til at styrke resultatskabelsen. En vigtig sidegevinst er netværk mellem deltagerne på tværs af discipliner og organisationen.

Proceselementer i løsning

Første fase af arbejdet er at kortlægge og udpege, hvilke kompetencer der skal løftes. Derefter vil vi i fællesskab udvælge og sammensætte et forløb, som typisk vil have 2 til 8 dages varighed. 

Lederudviklingsforløbet er ofte struktureret med flere moduler, hvor deltagerne tages ud af deres hverdag. Lederne får dermed tid til fordybelse, skærpelse af deres ledelseskompetencer og mulighed for et fagligt fællesskab med lederkollegerne. Der vil typisk være hjemmearbejde mellem modulerne, for at lederne skal forankre og træne værktøjerne i deres hverdag.

Der er desuden mulighed for at indlægge test, evalueringer og coaching undervejs, ligesom en del af forløbet kan laves virtuelt for at skabe fleksibilitet og spare tid uden at gå på kompromis med interaktionen mellem deltagerne.