Opbygning af HR-organisationen

Organisationens HR-funktion kan spille en afgørende rolle for de forretningsmæssige resultater ved, at HR-funktionen er tilpasset til at understøtte organisationens strategi.

Der kan både være tale om at opbygge en HR-organisation og om at transformere en eksisterende HR-funktion (re-design).

Et afgørende element i enhver succesfuld virksomhed er en HR-funktion, der styrker de forretningsmæssige resultater. HR-funktionen skal således afspejle virksomhedens strategi samt de forretningsmæssige udfordringer, som f.eks. de globale, teknologiske, konkurrencemæssige og demografiske forandringer, der sker i markedet og samfundet.

I CfL har vi mange års erfaring som HR rådgiver. Vi hjælper virksomheder og organisationer med at opbygge og vedligeholde velfungerende HR-funktioner.

Proceselementer i løsning:

  • Analyse af forretningskontekst og virksomhedens strategi ift. betydningen for HR.
  • Identificering af kritiske organisatoriske kompetencer.
  • HR-design; udvikling af HR-organisation, HR-praksisser og HR-medarbejdere.
  • Evt. re-design af HR-funktionen, herunder transformation.
  • Udarbejdelse af HR-strategi.
  • Implementering og opfølgning.