Politikudvikling

Kommuner, regioner og andre forvaltninger har brug for gode tidsvarende politikker, som svarer på borgernes behov, og som opleves troværdige for de målgrupper, den skal omfatte.

Ved at inddrage interessenter og borgere i processen sikres kvalificeret politikudvikling. Gennem ejerskab hos modtageren øges muligheden for gennemslag og resultater betragteligt.

Proceselementer i løsning

  • Afsæt i organisationens strategi.
  • Afgrænsning og identifikation af snitflader til andre politikområder.
  • Definition af målgrupper og roller i forandringen.
  • Tilrettelæggelse og styring af involverende proces.
  • Formulering af politik.
  • Godkendelser.
  • Formidling.