Rekruttering og Onboarding

Der bliver brugt mange ressourcer på at vinde kampen om talenter og få de rigtige folk ansat. On-boarding har ofte ikke samme fokus, selv om arbejdet med at integrere nye medarbejdere kan sætte et direkte aftryk på bundlinjen.

Med vores direkte tilgang får vi både on-boardet nye medarbejdere, og vi får trænet lederne med det faglige ansvar i at on-boarde og løfte deres medarbejdere til højeste niveau af kompetence.

Hvad er der tale om?

  • Design og implementering af et effektivt on-boarding program – hvordan gør vi det konkret, og hvad har vi brug for?
  • Onboarding under særlige forhold, f.eks. on-boarding af ledere og onboarding af vikarer, konsulenter og lignende.
  • Træning af ledere og HR i on-boardingtankegangen og on-boardingaktiviteter.

Hvorfor?

Større loyalitet, stærkere engagement, bedre fastholdelse og ikke mindst kortere tid fra første arbejdsdag til fuld performance er nogle af de gevinster, der kan høstes ved at udføre on-boarding rigtigt.

Proceselementer

  • Definere on-boardingambitionen.
  • Identificere on-boardingaktiviteter for følgende temaer; velkomst, information, læring, support og output.
  • Identificere on-boardingressourcer, herunder personlige-, ledelsesmæssige- og organisationsressourcer.
  • Udarbejdelse af on-boardingplan
  • Ledelse af on-boarding gennem Situationsbestemt Ledelse® II (SLII).
  • Coaching af lederne.
  • Løbende monitorering og evaluering af on-boardingprogrammet.