Seven Circles of Innovation

Innovation drejer sig om ledelse, ikke om teknologi. Det er næsten som et orkester og dets dirigent. Innovationens Syv Cirkler støtter innovationsledelse

CfL har sammen med Fremtidstanken og i samspil med internationale innovationseksperter udviklet ’Innovationens Syv Cirkler’ på baggrund af international best practice.

Modellen er desuden baseret på erfaringer fra 449 danske virksomheder og offentlige institutioner. Modellen viser overordnet, at alle elementer af innovation altid skal være forankrede i markedet eller brugeren, og at alle innovationsprocesser skal være forankrede i fundamentale organisatoriske principper.

Innovation indfinder sig imidlertid først, når de fem udviklings- og læringscirkler bliver sat i bevægelse – idé, evaluering, test, forretningsplan og implementering – hvilket igen kræver, at de nødvendige forudsætninger er etableret i hver procesdel.

Skabelon for innovationsledelse

Modellen fungerer som en skabelon og repræsenterer altså selve skelettet eller fundamentet for innovationsledelse. Der er f.eks. mange måder at få idéer på – også radikale – men de vil næppe føre til vedvarende resultater, medmindre elementerne i Innovationens Syv Cirkler er på plads.

Vellykket innovation forudsætter ikke anarkistiske organisationer, som er styret af meget kreative personligheder og en konstant strøm af out-of-the-box idéer. Det er en fremgangsmåde, som måske kan virke, men det er ikke den måde, flertallet af de meget innovative organisationer går til opgaven på.

De mest innovative virksomheder skaber en meget klar agenda for innovation og opretter en solid struktur for processen med stærke og motiverende værdier, der formår at involvere mange af medarbejderne i bestræbelserne på at bidrage til og implementere en bred vifte af innovative idéer, der er afstemt med virksomhedens overordnede strategi.

Succesfuld innovation kommer ikke af sig selv. Som leder handler det om kontinuerligt at skabe og aktivt at medvirke til at udforme og udfylde de strukturelle rammer og den systematik, der skal til, for at alle medarbejderne i en organisation konstant har de bedste muligheder for at bidrage med deres innovative idéer og evner.