Udvikling af ledergrupper

I arbejdet med udvikling af ledergrupper bringes fokus tæt på de reelle, aktuelle og komplekse udfordringer, som den pågældende ledergruppe står med. Dermed foregår udviklingen i fællesskabet og inkluderer alle, som er afgørende for at løse organisationens ledelsesmæssige opgaver. Fokus kan eksempelvis være behovet for at etablere ledergruppen som team, styrke samarbejdet indadtil og ud imod organisationen, etablere fælles retning og forståelse for roller, rammer, råderum og intern koordinering samt at sikre engagementet og relationsopbygning i gruppen.

En dårligt fungerende ledergruppe påvirker hele organisationen med bl.a. manglende handlekraft til følge. En ledergruppe får med tiden uundgåeligt blinde vinkler for sine beslutninger og har behov for at stoppe op og sætte fokus på den retning, den interne koordinering og det commitment, der er i organisationen. Intern ledelsesudvikling i de naturlige eller formelle ledergrupper er et nødvendigt supplement til anden kompetencetræning for de virksomheder, der vil skabe resultater.

Proceselementer i løsning

Sæt en ambition. Ledergruppen starter med at sætte en ambition for, hvor godt og tæt samarbejdet skal fungere. Ambitionen genereres af ledergruppens fælles opgave, dvs. alt som ledergruppen i fællesskab skal få til at lykkes. Det er vigtigt samtidigt at forholde sig til, hvad gruppen ikke tager ansvar for, men som i stedet er den enkeltes ansvar i samarbejde med sin chef.

Afdæk nuværende situation. Næste trin er at skabe en fælles og retvisende forståelse af, hvor godt gruppen opfylder sit formål i dag. Man skal forholde sig til, hvor godt gruppen skaber værdi til fælles bedste, og hvordan gruppen samtidigt bruger hinandens ressourcer (tid og opmærksomhed), uden det giver nævneværdig værdi.

Sæt konkrete mål. Det besluttes, hvilke initiativer der på kort sigt giver de bedste og største resultater. Ofte vil man kunne pege på 2-3 områder, der vil løfte samarbejdet, hæve effektiviteten, reducere brug af uproduktiv fælles tid og tilføre elementer som bedre læring af successer og fejl, hurtigere sagsgang, hurtigere eksekvering og lignende.

Sikre selvindsigt og viden. Og træn. CfL giver viden og metoder til at arbejde effektivt med de udvalgte områder og hjælper gruppen med at få metoderne til at fungere. Samtidigt bliver gruppen bedre til at tage ny viden til sig og løbende justere sin måde at fungere bedst.

Evaluér og sæt nye ambitioner. Når gruppen har nået sin ambition eller dele af den, konsoliderer vi vurderingen af, hvor langt udviklingen er kommet, dokumenterer arbejdsmetoder og sætter nye ambitioner.

Processen kan konkret understøttes med test af gruppens beslutningsstil, af karriereforståelse, individuelt ledelsesfokus og/eller personlighedsprofiler.