JTIs personlighedstype

Sådan er ESTJere ofte

Når du læser om personlighedstypen ESTJ, bør du være opmærksom på:

Dette er en beskrivelse af typiske karaktertræk, som personlighedstypen ESTJ kan udvise. Dette kan derfor variere fra individ til individ. De fleste, der læser om sin personlighedstype kan genkende sig selv i det meste. Beskrivelsen handler om at få en forståelse for det enkelte individ, hvorfor alle ikke vil udvise alle nedenstående træk.

Læs også: JTIs 16 personlighedstyper ifølge Carl Jung

Generel beskrivelse af ESTJ

ESTJ står for Ekstrovert Tænkning med Sansning. Personlighedstypen ESTJ er kendt for deres fokus på orden, struktur og effektivitet. De er ekstroverte og trives i sociale interaktioner, hvor de kan udøve deres naturlige lederegenskaber. ESTJere er praktiske og jordnære mennesker, der foretrækker konkret information og konkrete opgaver frem for abstrakte koncepter. De er ansvarlige, pålidelige og tager deres forpligtelser alvorligt. ESTJerne er ofte traditionsorienterede og har stor respekt for normer og værdier.

 

Artiklen fortsætter under boksen.

Styrker ved personlighedstypen ESTJ:

  • Lederegenskaber: ESTJere har en naturlig tilbøjelighed til at påtage sig ledelsesroller. De er tendens til at organisere og motivere andre mennesker og trives med at påtage sig ansvar.
  • Effektiv: ESTJere har fokus på at skabe struktur og orden i enhver situation. De har præference for planlægning, prioritering og gennemførelse af opgaver. De er ofte meget produktive og målrettede. De er optaget af at fokusere på opgaver og opnå resultater.
  • Pålidelig: ESTJere er kendt for deres pålidelighed og ansvarlighed. De er dedikerede og holder, hvad de lover. Andre kan stole på dem til at levere og opfylde deres forpligtelser.

Udviklingspunkter ved personlighedstypen ESTJ:

  • Kontrollerende: På grund af ESTJernes behov for struktur og orden kan de være tilbøjelige til at være for kontrollerende i deres tilgang til andre mennesker. Dette kan skabe konflikter eller begrænse andres frihed og kreativitet.
  • Fleksibilitet: ESTJere kan have svært ved at tilpasse sig ændringer eller improvisere, når planer ændres uventet. De kan være meget fastholdende i deres egne metoder og være modvillige over for alternative tilgange.
  • Utålmodig: ESTJere har et ønske om at få tingene gjort. ESTJere kan derfor være utålmodige over for dem, der ikke kan følge deres tempo. Dette kan skabe frustration og kommunikationsproblemer.

Hvad motiveres ESTJere af?

ESTJerne motiveres af struktur, orden og klare mål. De er drevet af at opnå resultater og nyder følelsen af produktivitet. Ansvar og lederskab motiverer dem, da de trives med at påtage sig ansvar og guide andre mod succes. Effektivitet og produktivitet kan være motiverende faktorer for ESTJerne, da de ønsker at få tingene gjort hurtigt og effektivt.

 

Hvad kan ESTJere blive stresset af?

På den anden side kan ESTJerne opleve stress i situationer, hvor der er mangel på kontrol eller kaos. De kan blive stressede, hvis de oplever ineffektivitet eller manglende struktur. Overraskelser og uforudsigelige situationer kan også være stressende for dem. For meget fokus på detaljer kan også føre til stress, da de kan føle sig overvældede.

 

Karriere

ESTJere kan finde succes i en række karriereveje, der passer til deres styrker og præferencer. Lederskab og administration er områder, hvor de kan trives, da de naturligt tager kontrol og organisatoriske roller. Forretning og erhvervsliv tilbyder også et velegnet miljø for ESTJerne, hvor de kan udnytte deres evne til at skabe struktur og opnå konkrete resultater. Juridiske og retlige felter kan appellere til ESTJerne, da de har en stærk sans for retfærdighed og orden.

 

I lederrollen

I lederrollen er ESTJere organiserede, strukturerede og ansvarlige, hvilket gør dem i stand til at lede effektivt. De træffer hurtige beslutninger og tager ansvar for at opnå resultater. ESTJ-ledere har fokus på at delegere opgaver og motivere deres team. De prioriterer effektivitet og produktivitet og forventer det samme af deres medarbejdere. Deres direkte og ærlige kommunikationsstil hjælper med at sikre klarhed og retning i organisationen.

 

Adfærd på arbejdspladsen

På arbejdspladsen udviser ESTJere typisk en organiseret og struktureret adfærd. De er ansvarlige og pålidelige og overholder deres forpligtelser og deadlines. ESTJerne træffer hurtigt beslutninger og tager gerne lederskabsroller. Deres kommunikation er direkte og ærlig, og de forventer det samme fra andre. De trives med ansvar og autoritet og er fokuserede på effektivitet og produktivitet.

 

Adfærd i privaten

I deres personlige liv prioriterer ESTJerne orden og struktur. De er ansvarlige og pålidelige over for deres familie og venner. Traditioner og normer har en stor betydning for dem, og de kan opretholde og værne om dem. ESTJerne er praktiske og deltager aktivt i sociale kredse og organisationer. De er opmærksomme på detaljer og har en tendens til at være involverede i at organisere og planlægge.

PODCAST

Udviklingsrummet

Målet er at inspirere dig til, hvordan du kan arbejde med udviklingsværktøjer som fx Jungiansk Typeindeks (JTI) og på den måde skabe udvikling for ledere og medarbejdere og tillige forbedre samarbejdet i din organisation.

Seneste artikler om personlighedstyper

Husk at bruge modpolen i din JTI-type

Det er nødvendigt at udvikle kompetencer, der rækker ud over vores præference. Ikke kun for at udnytte vores fulde potentiale, men også for at sikre balance i livet.

De ekstroverte dominerer chefkontorerne

Ekstroversion er dominerende i tre ud af de fire mest udbredte lederprofiler, men introversion er på fremmarch. Det viser CfLs omfattende kortlægning af 160.000 JTI-profiler.

Har du styr på typeteorien?

Sansning, Intuition, Tænkning og Følen er fire mentale funktioner, der udgør kernen i typeteorien. Læs, hvad der karakteriserer dem, når de optræder hhv. ekstrovert og introvert.

Brain-Based Descriptions of the 8 Jungian Types

A century ago, the famous Swiss psychiatrist Dr. C.G. Jung described eight ways people function. Like right versus left handedness, we develop preferences—our gifts. Here you can read about the Eight Cognitive Processes.