JTIs personlighedstype

Sådan er INFPere ofte

Når du læser om personlighedstypen INFP, bør du være opmærksom på:

Dette er en beskrivelse af typiske karaktertræk, som personlighedstypen INFP kan udvise. Dette kan derfor variere fra individ til individ. De fleste, der læser om sin personlighedstype kan genkende sig selv i det meste. Beskrivelsen handler om at få en forståelse for det enkelte individ, hvorfor alle ikke vil udvise alle nedenstående træk.

Læs også: JTIs 16 personlighedstyper ifølge Carl Jung

Generel beskrivelse af INFP

Personlighedstypen INFP står for Introvert Følen med iNtuition. INFPere er kendt som drømmere, idealister og følsomme individer. De har en unik tilgang til verden og se muligheder i selv de mindste detaljer. INFPere er indadvendte og trives i stilhed, hvor de har mulighed for at reflektere, tænke og drømme. INFPere er intuitive og kan se det store billede uden at skulle have alle detaljer. Deres intuition hjælper dem med at navigere i komplekse situationer og træffe beslutninger baseret på deres indre vejledning. INFPere er ofte følsomme og værdiorienterede individer. De træffer beslutninger baseret på deres personlige værdier og følelser. INFPere er empatiske og bliver let påvirket af andres følelser. INFPere har en åben tilgang til livet. De har tendens til at være spontane og tilpasse sig forandringer.

 

Artiklen fortsætter under boksen.

Styrker ved personlighedstypen INFP:

  • Kreativitet: INFPere er kreative og det falder dem naturligt at tænke ud af boksen. De er i stand til at generere innovative idéer og udtrykke sig gennem kunst.
  • Empati og omsorg: INFPere er ofte meget empatiske og har en forståelse for andres følelser og behov. De har fokus på at lytte, og de er villige til at hjælpe dem omkring dem.
  • Idealisme: INFPere drives af deres idealer og har et ønske om at gøre verden til et bedre sted.

Udviklingspunkter ved personlighedstypen INFP:

  • Beslutninger: Det kan være vanskeligt for INFPere at træffe beslutninger, da de har tendens til at overanalysere og overveje mange forskellige faktorer, hvilket kan forlænge beslutningsprocessen. At udvikle evnen til at træffe beslutninger mere effektivitet kan hjælpe INFPere med at nå deres mål.
  • Praktiske udfordringer: INFPere kan have svært ved at tackle praktiske opgaver og organisatoriske detaljer. De kan være mere fokuseret på idéer og koncepter end på praktiske aspekter af livet. Ved at udvikle organisatoriske færdigheder og finde strategier til at håndtere praktiske opgaver, kan INFPere opnå en bedre balance mellem deres kreative udtryk og de praktiske aspekter.
  • Pragmatisme og realitetssans: INFPere har tendens til at være idealistiske og fokusere på det perfekte eller det ideelle. Det kan medføre til at have urealistiske forventninger. Ved at udvikle en mere pragmatisk tilgang og være åben, kan INFPere finde en balance mellem deres idealer og de praktiske realiteter.

Hvad motiveres INFPere af?

Som INFPere, bliver man motiveret af autenticitet og værdier. INFPere stræber efter at leve i overensstemmelse med deres indre værdier. De søger et formål i deres liv, hvor de kan udtrykke deres sande identitet og overbevisninger. INFPere motiveres af dybde og forståelse, hvor de kan udforske komplekse emner, idéer eller følelser for at opnå en dybere indsigt i sig selv og verden omkring dem. De har et ønske om personlig vækst. INFPere finder motivation gennem kreativ udfoldelse. De finder glæde ved at udvikle deres kunstneriske evner samt at skabe noget unikt og meningsfuldt.

 

Hvad kan INFPere blive stresset af?

Hvis INFPere føler, at de er tvunget til at undertrykke deres sande selv eller tilpasse sig normer og forventninger, der er i konflikt med deres værdier, kan de forårsage stress og frustrationer. INFPere har tendens til at undgå konflikter. Når de kommer ud for at konfrontere eller håndtere intense konflikter, kan de udløse stress og følelsesmæssig ubalance. INFPere er følsomme g empatiske, hvilket kan føre til, at de bliver overvældet af intense følelsesmæssige oplevelser.

 

Karriere

Med INFPernes sans for kreativitet, bliver mange INFPere tiltrukket af kunstneriske karrierer såsom maleri, skrivning, skuespil og grafisk design. Disse felter giver dem mulighed for at udtrykke dem selv og udfolde deres fantasi. INFPere besidder en naturlig empati og præference for at forstå mennesker dybt. Karrierer inden for psykologi, rådgivning og terapi giver dem mulighed for at hjælpe og støtte andre på en meningsfuld måde. Med INFPernes ønske om at gøre verden til et bedre sted finder man også INFPere have karriere inden for miljøbeskyttelse og dyrevelfærd. Det giver dem mulighed for at arbejde for bevarelsen af naturen og dyrene. 

 

I lederrollen

Som naturlige empatikere har INFP ledere ofte en stærk præference for at forstå og lytte til deres medarbejdere. De er opmærksomme på medarbejdernes følelser og behov og kan opbygge en stærk forbindelse og tillid til deres teams. Dette fokus på at skabe en inkluderende og støttende arbejdskultur, kan bidrage til medarbejdernes engagement og trivsel. INFP-ledere er drevet af deres dybe værdier og kan inspirere andre ved at dele en vision, der er forankret i autenticitet og meningsfulde formål. De er ofte i stand til at kommunikere deres vision og værdier på en overbevisende måde og motiveres deres teams til at stræbe efter fælles mål.

 

Adfærd på arbejdspladsen

På arbejdspladsen udviser INFPere ofte dedikation, selvstændighed og empati. De er engagerede i deres arbejde og stræber efter at skabe resultater. Som engagerede lyttere og kreative tænkere, er INFPere ofte værdsatte medarbejdere, der kan bidrage med nye perspektiver og løsninger. INFPere foretrækker ofte et arbejdsmiljø, som er afbalanceret og støttende.

 

Adfærd i privaten

I privaten er INFPere ofte introspektive og kreative. De søger tid og rum til at udforske deres indre verden og udtrykker sig gennem kreativitet. De værdsætter dybe forbindelser og nære relationer, hvor de kan udvise empati og støtte. INFPere stræber efter at leve i overensstemmelse med deres værdier.

PODCAST

Udviklingsrummet

Målet er at inspirere dig til, hvordan du kan arbejde med udviklingsværktøjer som fx Jungiansk Typeindeks (JTI) og på den måde skabe udvikling for ledere og medarbejdere og tillige forbedre samarbejdet i din organisation.

Seneste artikler om personlighedstyper

Husk at bruge modpolen i din JTI-type

Det er nødvendigt at udvikle kompetencer, der rækker ud over vores præference. Ikke kun for at udnytte vores fulde potentiale, men også for at sikre balance i livet.

De ekstroverte dominerer chefkontorerne

Ekstroversion er dominerende i tre ud af de fire mest udbredte lederprofiler, men introversion er på fremmarch. Det viser CfLs omfattende kortlægning af 160.000 JTI-profiler.

Har du styr på typeteorien?

Sansning, Intuition, Tænkning og Følen er fire mentale funktioner, der udgør kernen i typeteorien. Læs, hvad der karakteriserer dem, når de optræder hhv. ekstrovert og introvert.

Brain-Based Descriptions of the 8 Jungian Types

A century ago, the famous Swiss psychiatrist Dr. C.G. Jung described eight ways people function. Like right versus left handedness, we develop preferences—our gifts. Here you can read about the Eight Cognitive Processes.