JTIs personlighedstype

Sådan er INFJere ofte

Når du læser om INFJ-personlighedstypen, bør du være opmærksom på:

Dette er en beskrivelse af karaktertræk, der ofte er forbundet med personlighedstypen INFJ. Derfor kan det variere fra individ til individ. De fleste, som læser om sin personlighedstype oplever, at man kan genkende sig selv i det meste. Beskrivelsen handler om at få en forståelse for det enkelte individ, hvorfor alle ikke vil udvise alle nedenstående træk.

Læs også: JTIs 16 personlighedstyper ifølge Carl Jung

Generel beskrivelse af INFJ

INFJ står for Introvert iNtuition med Følen. Personer med denne personlighedstype anses ofte som dybt reflekterende og empatiske. INFJere betragtes ofte som visionære og idealistiske mennesker med en dyb forståelse for menneskelige relationer og et ønske om at gøre en positiv forskel i verden. INFJere har præference for at forstå andre menneskers følelser og behov, og ofte er de dedikerede til at hjælpe andre på en meningsfuld måde

 

Artiklen fortsætter under boksen.

Styrker ved personlighedstypen INFJ:

  • Refleksion: INFJere er dybt reflekterende individer, som bruger tid på at tænke over livets store spørgsmål samt undersøge egne værdier og overbevisninger. Refleksion giver INFJere en dybere forståelse af dem selv og andre mennesker, hvilket hjælper dem med at navigere i komplekse situationer.
  • Kreativitet: INFJere trives med at tænke abstrakt og se sammenhænge i kreative situationer. De har en tendens til at kunne komme på originale idéer og finde på kreative løsninger.
  • Visionært lederskab: INFJeres klare vision for en bedre verden gør, at de arbejder målrettet mod at skabe positive forandringer. De inspirerer og motiverer andre, hvilket ofte gør dem til gode ledere, der formår at få folk til at tro på og følge deres vision.

Udviklingspunkter ved personlighedstypen INFJ:

  • Perfektionisme og selvkritisk: INFJere har ofte høje forventninger til sig selv, hvilket gør, at de har tendens til at være selvkritiske. Dette kan medføre, at de sætter et stort pres på sig selv.
  • Konfliktsky: INFJere kan være konfliktsky, da de foretrækker harmoni og fred. Det kan betyde, at de undgår konfrontationer og derfor ikke altid udtrykker deres egne behov og følelser tydeligt nok.
  • Overanalysere: Grundet INFJernes dybe refleksion og intuition kan de til tider risikere at overanalysere ting. Dette kan føre til, at INFJere har svært ved at træffe beslutninger eller bekymrer sig unødigt om fremtiden.

Hvad motiveres INFJere af?

INFJere motiveres af at finde en dybere mening og formål i alt, de gør. De bliver drevet af at gøre en forskel i verden og skabe positive forandringer. De motiveres af følelsen af, at deres handlinger har en meningsfuld indflydelse på andre. Personlig udvikling og selvopdagelse er en væsentlig kilde til motivation for INFJere. De søger at forstå sig selv bedre, udforske egne værdier og stræber efter at blive den bedste version af sig selv. INFJere værdsætter autenticitet og ægthed i sig selv men også hos andre. De motiveres af muligheden for at leve i overensstemmelse med deres egne værdier og være tro mod dem selv. INFJere føler sig motiverede, så snart de kan udtrykke deres sande selv og leve i harmoni med deres indre overbevisninger. 

 

Hvad kan INFJere blive stresset af?

Selvom INFJere er ressourcefulde og reflekterende, kan de opleve stress i visse situationer. INFJere er introverte, og har derfor brug for tid alene til at genoplade og bearbejde følelser og tanker. Der skal for INFJere være en balance mellem sociale interaktioner og tid til at være sig selv. Det kan være en stressfaktor for INFJere, hvis de føler sig fanget i rutiner eller ikke har mulighed at udtrykke deres værdier og gøre en meningsfuld forskel. INFJere har tendens til at være selvkritiske og have høje forventninger til dem selv. De stræber efter perfektion og kan frygte at fejle eller skuffe andre. Frygten for dette kan være stressende for INFJere.

 

Karriere

INFJere trives i karrierer, hvor de kan gøre brug af deres lyst til at hjælpe andre og skabe en positiv indflydelse. Selvom de individuelle præferencer og interesser kan variere, finder man ofte INFJere indenfor rådgivning og terapi, da INFJere er naturlige lyttere og har fokus på at forstå og støtte andre. Karriereveje indenfor rådgivning og terapi kan være tilfredsstillende for INFJere, da de har mulighed for at hjælpe med at positive forandringer i andres liv. Karrieveje indenfor humanitære og sociale organisationer kan være meningsfuld for INFJere, da de har et ønske om at gøre en forskel i verden. Det kan være arbejde i nonprofitorganisationer, frivilligt arbejde eller menneskerettigheder.

 

I lederrollen

INFJere har unikke egenskaber og perspektiver, når de befinder sig i lederrollen. Selvom det ikke er alle INFJere, der er tiltrukket af lederpositioner, kan de bidrage med værdifulde kvaliteter, når de påtager sig lederansvar. INFJere leder ud fra deres vision for, hvad der er gavnligt og moralsk korrekt for organisationen og individet. Som ledere er INFJere kendte for deres empati og præference for at forstå og imødekomme medarbejdernes behov. INFJere prioriterer ofte at opbygge meningsfulde forbindelser med deres medarbejdere og opfordrer medarbejderne om at udfolde deres potentiale og skabe en atmosfære af tillid og engagement. INFJere foretrækker at stimulere og tilrette frem for at stille høje krav eller give ordrer.

 

Adfærd på arbejdspladsen

På arbejdspladsen er INFJere engagerede og dedikerede teamspillere. Det lægger INFJere naturligt at være samarbejdsvillige, da de kan være gode til at lytte, forstå forskellige perspektiver og bidrage konstruktivt til at skabe succes. INFJerne lægger stor vægt på at udføre deres arbejde med omhu og integritet. INFJernes kreativitet og tilbøjelighed til at tænke abstrakt gør dem ofte gode til at finde på innovative løsninger.

 

Adfærd i privaten

I privaten værdsætter INFJere deres tid alene, hvor de kan fordybe sig i deres refleksioner og genoplade. Med deres idealistiske syn på verden og kreative interesser, finder de ofte glæde ved at forfølge deres passion og opbygge meningsfulde relationer med deres nærmeste. Hos INFJere kommer deres kreative interesser ofte til udtryk gennem skrivning, malerier eller musik. INFJere kan også være fascineret af filosofi, psykologi og spirituelle emner.

PODCAST

Udviklingsrummet

Målet er at inspirere dig til, hvordan du kan arbejde med udviklingsværktøjer som fx Jungiansk Typeindeks (JTI) og på den måde skabe udvikling for ledere og medarbejdere og tillige forbedre samarbejdet i din organisation.

Seneste artikler om personlighedstyper

Husk at bruge modpolen i din JTI-type

Det er nødvendigt at udvikle kompetencer, der rækker ud over vores præference. Ikke kun for at udnytte vores fulde potentiale, men også for at sikre balance i livet.

De ekstroverte dominerer chefkontorerne

Ekstroversion er dominerende i tre ud af de fire mest udbredte lederprofiler, men introversion er på fremmarch. Det viser CfLs omfattende kortlægning af 160.000 JTI-profiler.

Har du styr på typeteorien?

Sansning, Intuition, Tænkning og Følen er fire mentale funktioner, der udgør kernen i typeteorien. Læs, hvad der karakteriserer dem, når de optræder hhv. ekstrovert og introvert.

Brain-Based Descriptions of the 8 Jungian Types

A century ago, the famous Swiss psychiatrist Dr. C.G. Jung described eight ways people function. Like right versus left handedness, we develop preferences—our gifts. Here you can read about the Eight Cognitive Processes.