Som netværksdeltager hos CfL bliver du automatisk en del af Danmarks stærkeste ledelsesfaglige miljø. Vi lægger naturligt hovedvægten på ledelse og lederudvikling, herunder adgang til den nyeste viden og erfaring.

Derudover er netværkene et personligt og fagligt frirum til inspiration for meningsudveksling, videndeling og sparring og ikke mindst en vigtig mulighed for at skabe relation til andre netværksdeltagere.

Når du vælger et netværk hos CfL, er det, fordi du og din virksomhed ønsker at:

  • Udvikle organisationen og forretningen ‒ via deling af viden og erfaringer fra andre organisationer får I inspiration til udvikling af egen organisation

  • Udvikle organisationens ledere ‒ via refleksion, dialog og sparring udvikler lederne deres egen lederrolle

  • Udvikle dit udsyn og indsigt ‒ via fortrolige relationer til andre brancher og funktioner skabes indsigt i nye potentielle strategiske træk.

Hvad er det særlige ved CfLs netværk?

  • Ledelsesfagligt miljø - vores netværk er en del af CfLs stærke ledelsesfaglige miljø. Tilknytningen af vores erfarne virksomhedsrådgivere med stor erfaring fra dansk erhvervsliv sikrer både seriøsitet, kant og aktualitet i de enkelte netværk. De har fingeren på pulsen, omsætter løbende nye trends og teori til relevante og aktuelle oplæg, diskussioner og sparring i de enkelte netværk.

  • CfL-facilitator - der er altid en CfL-facilitator tilknyttet netværket. Vores facilitatorer er uddannet til at lede og udvikle netværk og bringer alle deres erhvervserfaring i spil i netværkene. De samler trådene, arrangerer møderne og sørger for de faglige indspark.

  • Virtuelt mødested - hvert netværk har sit eget fortrolige, web-baserede dialogforum, hvor indbydelser, agendaer, referater, præsentationer, artikler, undersøgelser og deltagerlister ligger samlet. Det er også her, du finder tilbud om CfLs eksklusive arrangementer.

  • Eksklusive arrangementer - alle netværksdeltagere har adgang til CfLs eksklusive arrangementer for ledere og HR-professionelle.

  • Aktualitet og faglig viden - som deltager får virksomheden glæde af den viden, der kommer fra CfL som et fagligt hus - men også fra de mange forskellige brancher, der er repræsenteret i netværket. Ligeledes sikrer facilitatoren, at aktuelle temaer fra f.eks. CfLs Indiaktorer om forskellige ledelsesdilemmaer drages ind i netværket.

  • Nøje udvælgelse - vi kigger nøje på om nye medlemmer matcher de eksisterende deltagere på udfordringer, niveau og virksomheder. Nye deltagere kommer i høring i netværket inden optagelse.

 

Hør HR-chef Pernille Kujundzic fra Falck fortælle om samarbejde med CfL