Har du ambitioner om at udvikle dig selv og din virksomhed?

Netværkets formål er at skabe et forum for erfaringsudveksling og udvikling af topledelse med udgangspunkt i deltagernes erfaringer og visioner.

Vi har formået at skabe et ”åndehul” i hverdagen, hvor der er tid og mulighed til at gå i dybden med relevante emner, samt mulighed for egen udvikling og sparring på højt plan med ledere på samme niveau. Vi arbejder fortrinsvis med egne (herunder personlige) cases, og vi ser på dem dels ud fra et ledelsesmæssigt og dels ud fra et samfundsøkonomisk/-fagligt udgangspunkt. Vi ønsker at sætte god ledelse og gode muligheder for vækst og innovation på dagsordenen.

Hvilke temaer arbejder netværket med?

Vi tager udgangspunkt i deltagernes udfordringer, men arbejder også med trends og teorier samt personlig lederstil og udvikling.

Eksempler på temaer:

  • Strategisk ledelse
  • Internationale tendenser
  • Innovation
  • Fortrolig sparring om konkrete og aktuelle udfordringer
  • Samspillet mellem topleder og bestyrelse

Hvor ofte mødes netværket?

Netværket afholder 3 halvdagsmøder (kl. 17.00-21.00), samt 1 døgnmøde (kl. 17.00-17.00). Hvert andet år erstattes det ene møde med en studierejse for at blive klogere på den globale udvikling.

Herudover bliver deltagerne inviteret til CfLs øvrige toplederarrangementer.

Hvordan er medlemmernes profiler?

Netværket henvender sig til det strategiske ledelsesniveau, hvor deltagerne er de øverste direktører. Deltagerne er CEOs, styrelsesdirektører og departementschefer i større danske/internationale virksomheder og organisationer eller fra styrelser, departementer og kommuner. De fleste af deltagerne er desuden bestyrelsesmedlemmer i eksterne virksomheder eller egne datterselskaber. Netværket er sammensat, så deltagerkredsen dækker samfundet meget bredt, hvilket samtidig giver et eminent forum til at få sparring til det strategiske beredskab.

Hvordan bliver jeg medlem?

Kontakt kompetencerådgiver Inaam Nabil på + 45 5154 4152 eller netværkets rådgiver Bjarne Jacobsen på +45 5154 4119.

Hvad koster det at være med i netværket?

Prisen er kr. 20.200 pr. år for CfL-medlemmer og kr. 23.765 pr. år for andre.

Prisen er inkl. administration, facilitering af møderne, materialer, lokale, forplejning, overnatning i forbindelse med døgnmøder samt eksterne indlægsholdere.

Beløbet er eksklusive transport og moms.

Se vores generelle forretningsbetingelser for netværk her.

Se netværkets rådgiver fortælle mere om CfL netværk