Har du ambitioner om at udvikle dig selv og din virksomhed?

Netværket er lukket for optag

Netværkets formål er at bringe ledere sammen på direktørniveau. Netværket ønsker at bruge hinandens viden til at udfordre og inspirere hinanden via cases, således at de flytter sig mentalt og ledelsesmæssigt. Samtidig er det dog i afslappede rammer med plads til humor.

Deltagernes profil

Alle deltagere er divisionsdirektører eller ansvarlige for større forretningsenheder og gerne på strategisk niveau ‒ typisk i større danske organisationer, hvor de oftest er leder for ledere. Deltagerne refererer typisk selv til (koncern-)direktionen eller sidder deri.

Temaer i netværket

Vi tager udgangspunkt i deltagernes udfordringer, men arbejder også med trends og teorier samt personlig lederstil og udvikling.

Eksempler på temaer:

  • Rigets tilstand/konjektur bredt set/forventninger til fremtiden.
  • Innovation
  • Eksekvering
  • Studietur til Norge med virksomhedsbesøg samt diskussion om erhvervspolitik i Norge vs. Danmark

Eksempler på personlige lederudviklingstemaer:

  • Ledelse og ledelsesudfordringer i forskellige afskygninger.
  • Ledelses af komplekse størrelser
  • Projektledelse
  • Mig og min ledelsesgruppe

Facilitering

Til netværket er knyttet en CfL-rådgiver, der på baggrund af deltagernes ønsker og behov tilrettelægger og faciliterer møderne for at sikre størst muligt udbytte. Andre CfL-rådgivere og eksterne ressourcer inddrages efter behov. Af hensyn til deltagernes kalendere fastlægges det efterfølgende års mødedatoer senest i juni.

Mødestruktur

Netværket mødes 5 gange på en sæson, som følger kalenderåret. Møderne består af 3 heldagsmøder samt 2 døgnmøder. Herudover bliver du inviteret til CfLs øvrige Topleder arrangementer.

Hvorfor netværk?

Ved deltagelse i netværk i et fagligt miljø får virksomheden glæde af den viden, der kommer fra CfL, men også fra de mange forskellige brancher, der er repræsenteret i netværket. Et netværk lever, når medlemmerne giver det liv. Det betyder, at man som netværksdeltager skal engagere sig og prioritere møderne højt.

Helt afgørende er den fortrolighed, der opbygges i gruppen. Den giver mulighed for åbent at dele udfordringer og erfaringer og sætte sin egen viden i spil i nye sammenhænge.  

De tætte relationer giver et personligt netværk at trække på i forbindelse med både aktuelle ledelsesmæssige udfordringer og mere langsigtede professionelle og personlige strategier.

Deltagerne giver hinanden feedback og sparring på faglige og organisatoriske udfordringer, ligesom udviklingstendenser diskuteres og relateres til hverdagen i egen virksomhed. 

Forud for optagelse kommer nye deltagere i høring i netværket. Hertil skal vi bruge en kort tekst om deltagerens uddannelse, tidligere og nuværende arbejde samt udfordringer.