Organisationsudvikling

Organisationer rummer mange afhængige og selvstændige elementer. Organisationsudvikling er et forsøg på at optimere helheden for at opnå bedre performance i forhold til strategien. Ofte vil optimeringen foregå fra et udgangspunkt i form af et Organisational review af den nuværende organisering

Igennem en lang årrække har Lean og andre optimeringsværktøjer været i brug. Vi regner med, at det er en tendens, der vil fortsætte. Ligesom der globalt er en tendens til, at organisationer bliver fladere og har færre hierarkiske niveauer. Der er stærke tendenser i retning af meningsdrevne forretninger og ikke mindst globale matricer med grænseoverskridende produkter og services.

Hvilken type organisering, der er den bedste, afhænger i høj grad af virksomhedens kultur, strategi og modenhed.

CfL hjælper med:

  • Analyse af organisatoriske behov i forhold til den strategiske situation.
  • Design af organisering.
  • Sammenhængs- og konsekvensvurderinger i forhold til design af organisation.
  • Definitioner af flow, sammenhænge, processer, roller og ansvar.
  • Ledelses- og governance-strukturer.
  • Målsætninger.
  • Forandringsledelse.

Vi gør en dyd ud af at arbejde tæt sammen med de væsentlige interessenter, når en ny organisation skal designes og føres ud i livet.