Hvordan udarbejder man en strategi?

En god strategi er enkel, selv om faser af strategiarbejdet kan være komplekse. Læs her, hvordan man arbejder med strategi.


Af Pia Fuglsang Bach, september 2020. Opdateret marts 2023.


En strategi er en langsigtet plan, der skaber retning og mål for organisationen. En lidt længere udgave lyder:

En strategi er en velovervejet fælles platform, som er retningsgivende for en person, en organisation eller en virksomhed. En strategi gør, at man er i stand til at træffe de rigtige beslutninger - også beslutninger, som man ikke nødvendigvis tænkte på, da man udarbejdede strategien.

Det kan lyde kompliceret, men en god strategi er enkel. Faser af strategiarbejdet kan være komplekse, fordi man har alting i spil, men så er det, man må prioritere og vælge, hvor man vil hen.

En gylden regel lyder, at man skal blive ved med at arbejde med strategien, indtil den igen er enkel.

En strategi er en midlertidig forpligtelse. Vi ved godt, at der opstår uforudsete begivenheder så som en krig i Europa, inflation eller Covid-19, men hvis vi skal tage højde for alle uforudsete forhold, så bliver det først rigtigt kompliceret, og desuden bliver vi aldrig færdige.

Læs også: Hvad er strategi

Når CfL rådgiver om strategi, forløber det typisk i 5 faser.

Fase 1: Afklar formålet

Som det første skal man afklare, hvad der er formålet med strategien. Hvorfor netop denne strategi? Hvad er det, virksomheden vil nå med den? Der kan være forskellige formål. Eksempler:

  • Virksomheden skal redefinere sig selv, fordi markedet har ændret sig markant.
  • En ny topchef ønsker at sætte en ny retning
  • Virksomheden står over for en fusion eller i en krise
  • Hvis en stivnet organisation skal flytte sig, kan en ny strategi bane vejen

Når formålet er på plads, skal man så småt begynde at tage bestik af, hvilke analyser der er brug for, men det er en iterativ proces. Hvis den senere analysefase for eksempel viser, at et marked er ikke-eksisterende eller er helt anderledes end forventet, så må man gå tilbage i processen.

Læs også: Introduktion til PEST-analysen

Fase 2: Design processen

Når man er blevet enige om formålet med strategien - og hvorfor det denne gang ikke bare er som sidst - så skal man udarbejde en proces for næste fase og beslutte, om man vil forfølge et top down eller bottom up-design.

Somme tider kan det være fornuftigt, at processen er styret fra toppen, fordi der skal ske store forandringer. Andre gange er det fornuftigt at involvere mange.

En strategi må ikke forveksles med en handlingsplan. Det, der kendetegner en strategi, er, at man ikke nødvendigvis har styr på, hvordan de forskellige beslutninger skal udmøntes.

Man kender ikke alle svarene, og så er det, man må inddrage organisationen. Den skal være med til at svare på, hvad der skal ske det første halve år, det næste halve år og så videre.

Større forståelse og mere involvering betyder, at det bliver meget lettere at eksekvere strategien. Når man først er blevet enige om, at det her er retningen, ja så behøver man ikke at diskutere så meget.

Læs også: Strategiudvikling omsat til Simple Rules

Fase 3: Analysefasen - Beslut hvilke analyser der skal foretages

Her lyder spørgsmålet: Hvilke analyser er kritisk vigtige for virksomheden at få gennemført? Man kan analysere sig til døde, så måske skal man først og fremmest få kortlagt, hvad der er afgørende på virksomhedens omkostnings- og indtægtsside.

Hvad er det egentligt, der er vigtigt? Hvor har virksomheden sine organisatoriske knappe faktorer? Hvor ser I potentialet, men mangler produktionskræfter eller kompetencer? Hvad skal der så til for at optimere i forhold til de knappe ressourcer?

Det handler ikke kun om investeringer. En del organisationer slås med, at pengene er den knappe faktor, men i virkeligheden ligger problemet ofte et andet sted. Det kan handle om nye trends, ny teknologi, om politik eller globaliseringen, der lige pludselig ruller baglæns.

Faktorer af den karakter kan være meget vigtigere, end at en organisation eller afdeling får 50 millioner til et givet strategiprojekt.

Læs også: Introduktion til SWOT

Artiklen fortsætter under boksen

TEMA: STRATEGI OG EKSEKVERING

Vi hjælper dig med strategiarbejdet

Sådan arbejder CfL med strategi - fra formål over analyse til eksekvering.

 

Fase 4: Beslutningsfasen - Fastlæg strategien

Baseret på analyser og formodninger om, hvad der kommer til at ske, fastlægger man så endelig sin strategi.

Herefter skal man i gang med mere detaljerede handlingsplaner for, hvordan man hele tiden kommer tættere på strategien - uden at tro på, at man kan forfølge en lige linje. For det kan man ikke.

Fase 5: Påbegynd eksekveringsfasen

Når beslutningen er truffet, så skal man begynde at eksekvere på strategien. Noget kan gå stærkt, andet vil tage lang tid.

En ny strategi medfører ofte organisatoriske ændringer, og hvis en direktør i en koncern eksempelvis får indskrænket sine beføjelser eller sit område, vil den pågældende måske søge væk. Det kan rumme et kæmpe potentialer, men også store risici, og derfor kan det være, man skal vente med den del.

Det må bero på en konkret vurdering i den konkrete situation. Det er altid til diskussion, hvornår timingen er den rigtige.

Husk virksomhedskulturen

Når det handler om eksekvering, læner CfL sig op ad den internationale ledelsesekspert Stephen Bungay.

Hans tænkning er, at man først sætter retningen – udarbejder strategien – og derefter bryder den ned på, hvad det betyder på direktørniveau, på linjeniveau, teamlederniveau mm. Hvordan ser strategien ud set fra direktørstolen eller set fra mellemlederens synsvinkel?

Det handler om at få etableret den rigtige kommunikation, der populært sagt kan oversættes til, at alle – uanset niveau - skal tage hovedet med på arbejde og gøre det rigtige. Med reference til Stephen Bungay, så siger han, at selv om du får en forkert besked, så skal du gøre det rigtige. Han kalder det selvstændig tænkende lydighed.

Læs også: Sådan går du fra strategi til handling

Det handler om at arbejde med en kultur, hvor det er okay at give, at tage og at efterspørge feedback. Det, at du tør sige de ting, du ser – og også tør sige fra - er afsindig vigtigt.

Det handler om kultur, og det gælder både i offentlige og private virksomheder. Strategi og eksekvering går hånd i hånd, men det gør eksekvering og kultur også.

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Strategi og eksekvering: Læs også

Behov for råd og sparring?

Henrik Hvolbøll Eriksen
Senior Relations Manager
T: +45 2565 9000
E: her@cfl.dk

Henrik Graungaard
Chefrådgiver
T: +45 5154 4126
E: hgr@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik