Kursus

Konstruktive konflikter - Grønland

Forstå dig selv og andre, bryd dine mønstre, og bliv bedre til at samarbejde

Konflikthåndtering

Konflikter er ikke til at komme udenom. Og hvis de bliver håndteret rigtigt, kan konflikter faktisk være med til at udvikle både virksomheden og medarbejderne. Med de rette redskaber kan konflikter derfor bruges på en konstruktiv måde.

Udgangspunktet for dette kursus er, at uenighed er et grundvilkår i samarbejde. At vores personligheder er med til at skabe konflikter, og at der findes flere formler på et godt samarbejde.

Kurset giver dig forståelse for, hvad der ligger bag andres reaktioner og handlinger. På kurset lærer du at bygge videre på dine styrker. Du bliver bedre til at håndtere konflikter, og du lærer, hvordan du kan forbedre dine samarbejdsrelationer.

Efter kurset vil du føle et naturligt medansvar i alle sammenhænge og være i stand til at bryde mønstre, når du bliver del af en konflikt.

Kursets form

Kurset er en blanding af teori og afprøvning af teorien og metoderne. Vi arbejder blandt andet med deltagernes egne problemstillinger. Det betyder, at kurset giver dig mulighed for at arbejde med det, du har lært, samtidig med at du får inspiration og hjælp til konkrete konflikter og problemstillinger. Vi afrunder kurset med, at du sætter fokus på, hvordan du kan bruge din nye viden i din hverdag.

I laver aftaler om fortrolighed på holdet. Du bestemmer naturligvis selv, hvor meget du vil fortælle, men du skal være indstillet på at dele dine oplevelser med holdet.

Kurset svarer til 15 lektioner. Du får adgang til Djøfs digitale læringsportal og kan tilgå den når som helst. Læringsportalen indeholder forskellige læringsaktiviteter og materialer, der øger dit udbytte af kurset. Læringsportalen kan også bruges til at lære både underviserne og de andre kursister at kende, allerede inden I møder hinanden på kurset.

Med den digitale læringsportal sparer vi på det trykte materiale og gør på den måde sammen noget godt for miljøet.

 

Målgruppe

Kurset er til dig, der gerne vil være bedre til at håndtere konflikter og savner værktøjer til at kunne bidrage til et konstruktivt samarbejde. Kurset er også til dig, der gerne vil have større forståelse for dine egne styrker og for andres forskellige reaktioner og handlinger.

Dit udbytte

 • Du bliver bedre til at håndtere konflikter.
 • På kurset får du indsigt og redskaber til både at forstå og tage hånd om konflikter.
 • Du får forståelse for psykologien og dynamikken i konflikter og i samarbejde.
 • Efter kurset har du værktøjer til at analysere konflikter.
 • Du bliver klogere på dine egne styrker.
 • Kurset giver dig viden om faldgruber i konkrete konflikter og samarbejde.
 • Dine evner til at indgå i et konstruktivt samarbejde bliver styrket. 

Chefrådgiver: Annette Elgaard Bøttger

Kurset udbydes i samarbejde med Djøf

Hent folder om Konflikthåndtering og det gode samarbejde Her kan du hente en folder med info om kurset. Folderen kan du printe og give til den leder, der afgør din medvirken på kurset. Hent folderen

Konflikthåndtering kort fortalt

Når man arbejder målrettet med konflikthåndtering, har man fokus på det positive i konflikten frem for det negative. Selvom det umiddelbart kan virke mest behageligt at undvige konflikter, kan det paradoksalt nok være med til at eskalere dem, så de går i hårdknude.

I konflikthåndtering fokuserer man på at lære af konflikten og få udfordringerne vendt til noget positivt. Det handler altså om at vende konflikten til en læringsproces for de involverede parter. På den måde kan en konflikt være med til at styrke og opbygge en relation i stedet for at nedbryde den.

En grundviden om håndtering af konflikter, kan være med til at sikre, at konflikter forbliver på et minimum og ikke eskalerer. Basisviden om, hvordan konflikter opstår og eventuelt ens egen andel i konflikten, kan give redskaber til at håndtere den bedst muligt. Og i sidste ende måske løse konflikten.

Hvorfor arbejde med konflikthåndtering?

Som mennesker er vi afhængige af, at vores relationer fungerer og er gavnlige for os og selvom om man kan gøre meget for at forebygge konflikter, vil de kunne opstå i alle relationer.
Opstår konflikten på arbejdspladsen, kan det både være usundt for den enkelte medarbejder, for stemningen på arbejdspladsen og i sidste ende for virksomheden. Derfor er det vigtigt at have en solid viden om konflikter, konflikthåndtering og ens egen rolle i konflikter.


Konflikter på arbejdspladsen

For den enkelte medarbejder er konflikter ofte forbundet med stor frustration, ligesom det kan skabe grundlag for stress, manglende motivation og barrierer mellem kolleger eller teams. Er en konflikt langvarig, eller med mange involverede parter, kan det i sidste ende betyde dårligt arbejdsmiljø og manglende resultater for virksomheden.


Årsager til konflikter

Der kan være mange årsager til konflikter på arbejdspladsen, både personlige og organisatoriske. Af mere almindelige årsager nævnes:

Organisatoriske årsager:

 • Uklarhed om samarbejde
 • Manglende forventningsafstemning i forhold til roller og ansvar
 • Mangel på ressourcer som f.eks. udstyr og faciliteter
 • Manglende eller dårlig organisationsstruktur
 • Dårlig ledelse

 

Personlige årsager:

 • Uoverensstemmelse mellem egne og andres værdier
 • Personlige udfordringer, f.eks. manglende selvværd mm.
 • Misforståelser
 • Manglende tillid

 

Oftest bygger konflikter på misforståelser. Frem for at forholde sig konstruktivt til, hvordan man løser en given opgave, har man for meget fokus på egne holdninger og værdier. Man fokuserer måske endda i højere grad på tidligere negative episoder end essensen i den egentlige konflikt.

Typer af konflikter

Konflikter på arbejdspladsen kan opstå på flere niveauer. Alt afhængigt af hvilken type konflikt der er tale om, er der forskellige måde at håndtere den på. Overordnet set kan man tale om tre typer konflikter på en arbejdsplads:

 • Konflikter mellem individer
 • Konflikter mellem forskellige teams
 • Konflikter internt i en gruppe

 

Har du behov for sparring eller har du spørgsmål?

Tina Holm
Seniorrådgiver

T: +45 5154 4128
M: tho@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Andre har kigget på

Erfarne ledere

Forandringsledelse - Grønland

Lær at skabe hurtigere forandringer og få dem forankret i organisationen

DKK 11.800,- / 13.900,-

10. oktober 2023

3 dage

Nuuk

Ledere med nogen erfaring

SLII® Experience- Grønland

Lær at lede situationsbestemt - for ledere, HR- og organisationskonsulenter

DKK 10.400,- / 12.200,-

2 dage

Nuuk

Erfarne ledere

Sådan skaber du psykologisk tryghed - Grønland

På kurset Sådan skaber du psykologisk tryghed får du de rigtige værktøjer til at analysere, skabe og udvikle psykologisk tryghed i dit team.

DKK 11.800,- / 13.900,-

3 dage

Nuuk

Hent vores brochure og se vores kurser og programmer som er designet til HR Brochuren giver et fuldt overblik over kurser og programmer til dig som arbejder med HR samt et indblik i kursernes opbygning og indhold. Ligeledes vil du finde en række udtalelser fra tidligere deltageres, som fortæller om deres udbytte og oplevelser. Udfyld formularen nedenfor, så sender vi brochuren direkte til din indbakke. Download brochure
Få besked om nye datoer

For at få en mail når der er nye datoer skal du acceptere vores privatlivspolitik