10 gode råd til nye ledere

Uanset din baggrund står du over for en helt ny opgave. Her er 10 punkter, der kan hjælpe dig godt i gang i dit første lederjob.

Af Anja Neiiendam, direktør i CfL, oktober 2020

Du har netop fået dit første lederjob, og er både spændt, begejstret og nysgerrig på din nye rolle. Måske kommer du fra en specialist rolle i samme organisation og er blevet opfordret til at søge lederstillingen, fordi ”nogen” synes, du har potentiale. Eller måske har du selv søgt en lederstilling, fordi du finder det attraktivt og har lyst til at prøve kræfter med udfordringen.

Uanset hvad der er din baggrund og din motivation, så står du over for en helt ny opgave, og der er en række ting, du skal være opmærksom på. Her følger 10 gode råd til nye ledere, så du kommer godt fra start i dit lederjob.

1. Kend dit ledelsesrum

Der er altid nogle rammer for dit lederskab. Der gælder både nogle overordnede rammer såsom lovgivning, overenskomster og personalepolitikker. Disse opstiller nogle klare rammer for, hvordan du må navigere i forhold til det ansættelsesretlige.

Er du det mindste i tvivl om, hvilke rammer du skal navigere i, så kontakt jeres HR-afdeling, så du bliver klædt på til opgaven.

Derudover er der det forretningsmæssige mandat du har fået sammen med ledelsesrollen. I den sammenhæng ligger bl.a. budgetter, ressourcer, virksomhedens overordnede strategi, dine strategiske mål, virksomhedens ledelsesgrundlag og værdier. Disse forhold har du sandsynligvis drøftet med din egen chef, ellers bør du gøre det.

Det vil ligeledes være en god ide det første års tid løbende at drøfte med din chef, hvordan du udfylder rollen som leder. Herved får I afstemt forventningerne.

Læs mere om dit ledelsesrum her

Artiklen fortsætter under boksen, hvor du bl.a. kan læse om forventningsafstemning

De 10 gode råd til nye ledere, på 10 sekunder

1. Kend dit ledelsesrum
2. Afstem forventningerne
3 .Kend dig selv og dine medarbejdere
4. Planlæg og prioriter din tid
5. Husk at uddelegere
6. Find ledelsesbalancen
7. Tag den svære samtale
8. Giv og efterspørg feedback
9. Håndter konflikter
10. Søg støtte 

2. Afstem forventningerne

Du kan være helt sikker på, at både din chef og dine medarbejdere har forventninger til dig som chef. Måske er der også ledelseskollegaer, som du skal arbejde tæt sammen med, der har nogle forventninger til samarbejdet og din indsats. Derfor er det en god idé, at du hurtigt får afstemt forventningerne med alle.

Det er en god idé at begynde med at høre alles forventninger, inden du lover alle alt muligt. Der kan være forventninger, som du ikke har indflydelse på, som du ikke har lyst til at indfri eller som er modstridende.

Når du har et samlet overblik, kan du melde tilbage til den enkelte, hvordan du forestiller dig samarbejdet skal foregå.

Læs også: ”Velkommen til lederrollen. Her er forventningerne

3. Kend dig selv og dine medarbejdere

Mennesker er forskellige, hvorfor de også skal ledes forskelligt. Det første skridt til at blive en god personaleleder er at søge en forståelse af, hvem du selv er. Hvordan vil du gerne ledes? Hvad foretrækker du? Hvornår bliver du demotiveret, vred eller utålmodig? Hvornår får du energi og lyst til at gå den berømte ekstra mile?

Når dette står nogenlunde klart for dig, så er næste skridt at finde ud af, hvad dine medarbejdere siger. Hvordan vil de gerne ledes? Hvad motiverer dem? Du skal ikke gætte – du skal spørge dem! Du vil sandsynligvis få mange forskellige input, hvilket er et udtryk for at dine medarbejdere er forskellige, og du derfor skal lede dem forskelligt.

Læs også: Motivation af personlighedstyper: Dine medarbejdere skal motiveres forskelligt

4. Planlæg og prioriter din tid

Hvis du føler dig overvældet af alle de nye opgaver, der lander på dit skrive bord (der i forvejen er fyldt med opgaver), så er det helt normalt. Sådan har de fleste nye ledere det. Derfor er det også vigtigt, at du bruger tid på at vurdere og prioritere, hvilke opgaver der er vigtigst, og hvilke du skal starte med.

Husk også, at det forventes at du uddelegerer opgaver – ikke at du løser dem alle selv.

Læs også: Lær at prioritere dine opgaver med prioriteringsmatrixen

5. Husk at uddelegere

Du får en masse nye opgaver, når du bliver leder som for eksempel rekruttering, MUS, opfølgning på KPI’er/resultater, planlægning/fordeling af arbejdsopgaver, budgetplanlægning, ledergruppemøder og forhandlinger.  

De kommer ikke nødvendigvis væltende fra dag et, men det er under ingen omstændigheder meningen, at disse opgaver bare skal lægges oven i dine tidligere opgaver. Du skal huske at uddelegere opgaver til medarbejderne og selv arbejde med ledelsesopgaverne.

Læs også: Leder, derfor skal du uddelegere til dine medarbejdere

Artiklen fortsætter under boksen, hvor du bl.a. kan læse om feedback

Kom godt fra start med din nye lederrolle

Lederudviklingsprogrammet Den nye leder er en investering i dig, der ønsker at blive forberedt og udviklet i forhold til de ledelsesmæssige udfordringer, du møder i hverdagen.

Programmet skaber et unikt fundament for dig, der er relativ ny leder, eller ikke tidligere har taget en lederuddannelse. Du får et solidt udgangspunkt til at udvikle dig selv, dine medarbejdere og dine resultater.

6. Find ledelsesbalancen

Langt de fleste nye ledere har selv driftsopgaver. Det kan for eksempel være specialistopgaver, som du fortsat skal løse som leder.

Dertil kommer selve ledelsesopgaven, som består af nogle langsigtede målsætninger, der kræver fremsyn, men også motivation og udvikling af medarbejdere, teamet og formentlig også teknikken.  

Derudover skal du lede og løse konkrete opgaver. Som nævnt kan det være budgetter, arbejdstilrettelæggelse, opfølgning på KPI’er mv. Det er vigtigt, at du finder den rigtige balance i disse tre forskellige ledelsesopgaver. Brug din chef som sparringspartner.

Læs også: Find ledelsesbalancen, og bliv en mere effektiv leder

7. Giv og efterspørg feedback

Et af de allervigtigste ledelsesværktøjer er feedback. Det er gennem feedback, du justerer en medarbejders indsatser og selv udvikler dig som leder.

Skab hurtigt et rum, hvor du efterspørger feedback fra dine medarbejdere og ledere. På den måde signalerer du, at du er parat til at justere din ledelsesstil, og at du er interesseret i deres meninger.

Når du modtager feedback, så husk at lytte godt efter. Hvad handler feedbacken om. Du skal spørge ind til konkrete eksempler, så du forstår feedbacken. Spørg også gerne om, hvordan du kan gøre det anderledes næste gang. Og husk så, at det er ikke al feedback du skal tage til dig. Du må gerne sortere.

Når du giver feedback er det vigtigt, at du udtrykker dig konstruktivt, meget konkret og at dine intentioner er velmente. Pas på at du ikke forveksle feedback med instruktion eller en advarsel, der skal tolkes som en løftet pegefinger. Når du giver feedback, er det er op til medarbejderen at vurdere, om de vil ændre noget.

Læs også: Bliv bedre til at give og modtage feedback

8. Tag den svære samtale

Når du observerer uhensigtsmæssig adfærd, har du som leder en forpligtelse til at gøre noget ved det. Jo før desto bedre, så sagen ikke udvikler sig. Du skal adressere det direkte til den pågældende medarbejder, også selv om det føles ubehageligt.

I langt de fleste tilfælde vil medarbejderen justere sin adfærd, og samarbejdet vil være styrket, ligesom resultatskabelsen stiger. I enkelte tilfælde fastholder medarbejderen adfærden, og i de tilfælde skal du vurdere, hvorvidt det skal have ansættelsesretslige konsekvenser. Søg sparring hos jeres HR-afdeling eller din chef.

Læs også: 5 gode råd - Sådan håndterer du den svære samtale

9. Håndter konflikter

Konflikter og forandringer går hånd i hånd. Når du begynder som ny leder, er det en forandring i organisationen – for dig og dine medarbejdere. Det kan give konflikter, og det er nødvendigt, at du aktivt gør hvad du kan for at løse konflikterne.

Det kan også være gamle konflikter mellem medarbejdere, som du skal håndtere. Du skal skabe et rum, så samarbejdet er konstruktivt og konfliktfrit. Du bør søge hjælp og støtte enten eksternt eller i jeres HR-afdeling, hvis konflikterne er voldsomme eller er gået i hårdknude. 

Læs mere om hvordan du håndterer konflikter

10. Søg støtte

Rigtigt mange nye ledere oplever lederjobbet som både ensomt, vanskeligt og dilemmafyldt. Derfor er det en god idé at finde nogle forskellige frirum, hvor du kan få henholdsvis støtte og sparring til dit lederskab.

Et helt naturligt valg er, at du går til din egen chef for at drøfte udfordringerne. Men det kan også være hensigtsmæssigt at søge sparring andre steder, eksempelvis hos en rollemodel/mentor - udenfor eller indenfor egen organisation - eller et ledernetværk med ligestillede. Fordelen ved at søge sparring eksternt er, at her vil du få en helt uvildig sparring.

Læs også: Søg støtte og sparring til din nye rolle som leder

Vi har samlet de 10 gode råd i en gratis e-bog Uanset din baggrund står du over for en helt ny opgave. Her er 10 råd, der kan hjælpe dig godt i gang i dit første lederjob. Download din gratis e-bog her

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Læs flere artikler om ledelse

Stil krav til lederkurserne

De færreste har et naturligt lederskab i sig. Selv den bedste leder kan blive bedre, hvis der skabes rammer for at lykkedes som leder og ikke mindst gives de relevante værktøjer.

Har du behov for sparring, eller har du spørgsmål?

Susanne Hommelgaard

Susanne Hommelgaard
Senior kompetencerådgiver

T: +45 5154 4166
M: suh@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik