Lederuddannelse hos CfL

Lederudvikling for alle ledere

Vi er eksperter i ledelse

Hos CfL uddanner vi ledere til at kunne yde optimalt. Deltagerne på CfL’s lederuddannelser klædes på til at tage det næste ledelsesfaglige skridt, eller til at kunne præstere endnu bedre på deres nuværende ledelsesniveau. Ved at styrke de faglige og personlige kompetencer for ledere på alle ledelsesniveauer, skaber vi bedre ledere.

CfL’s lederuddannelser og udviklingsprogrammer er funderet i mange års erfaring og i de kernekompetencer, som vores rådgivere og undervisere har specialiseret sig i.

Vi er stolte af vores kompetencer og vores ekspertviden om ledelse og organisation, og vi er stolte af, at vi kan se, at deltagerne tager værdifulde kompetencer med tilbage til deres organisationer.

Vi har mange års erfaring med ledelse - og fingeren på pulsen

Det samlede kursuskatalog på CfL er bygget på et solidt grundlag af de kompetenceudviklingsområder, som vi ved tilfører den absolut største værdi for lederne og deres organisationer. Derfor bliver mange af vores lederkurser tilbudt år efter år, naturligvis opdateret med den nyeste viden og forskning på området.

Ledelse og lederudvikling handler også om at følge med udviklingen. Derfor tilbyder vi et bredt spektrum af højrelevante kompetenceudviklingskurser, som kan hjælpe lederne med at navigere i en ny ledelsesmæssig hverdag, hvor der stilles nye krav, og hvor både medarbejderne og andre interessenter har helt andre forventninger end tidligere.

Fordi vores kursustilbud og kursusindhold fornys kontinuerligt kan tilbyde et veludbygget kursuskatalog, som giver mulighed for at styrke og udvikle dine faglige og personlige kompetencer, uanset hvilket lederniveau du befinder dig på, og uanset hvilke ledelsesmæssige udfordringer du står overfor.

Nedenfor er et uddrag af vores lederkurser. Se alle vores lederkurser her.

Artiklen fortsætter under kurserne..

Se vores lederuddannelser her

Erfarne ledere

Udvikling af ledergruppen

Sådan udvikler du din ledergruppe

DKK 20.400,- / 24.000,-

11. november 2021

4 dage

København

Ledere med nogen erfaring

Agil ledelse

Få viden og værktøjer til agile ledelsestilgange, der håndterer stigende kompleksitet og forandringshastighed.

DKK 11.000,- / 12.900,-

30. november 2021

2 dage

Ledere med nogen erfaring

Ledelsesvandring på Camønoen

En ledelsesvandring på Camønoen bevæger ikke bare din krop, men også dine tanker. Efter tre inspirerende dage i naturen på Møn er dit personlige lederskab beriget med kreativitet, indsigt og klarhed.

DKK 16.800,- / 18.700,-

9. juni 2022

3 dage

Camønoen

Nye ledere

Scandinavian Leadership

Learn how to become a successful leader in Denmark - and the rest of Scandinavia

DKK 17.500,- / 20.600,-

29. november 2021

3 dage

CfL

Nye ledere

Få succes med ledelse

Online to-dages kursus, hvor du får indsigt i de grundlæggende værktøjer, der klæder dig godt på til lederrollen.

DKK Medlem: kr. 11.500 / Andre: kr. 13.500

2 dage

Online/Virtuelt kursus

Bestyrelse

Det værdiskabende formandskab

Stil skarpt på din rolle som formand eller næstformand for bestyrelsen. Øg performance i bestyrelsen, samarbejde, kompetencer og værdiskabelse.

DKK 31.000 / 33.000

København

Ledere med nogen erfaring

Din kommunikation som leder

Bliv bevidst om din egen og din organisations kommunikation. Du får også værktøjer til at kommunikere med dine medarbejdere om jeres fælles mål.

DKK 16.400,- / 18.300,-

4. oktober 2021

3 dage

Erfarne ledere

Lederen som procesfacilitator

Styrk dine kompetencer som procesfacilitator. På kurset lærer du at designe og styre processer fra start til slut.

DKK Medlem: 20.400 kr. / Andre: 24.000 kr.

4 dage

CfL

Erfarne ledere

Innovation og forretningsmodeller

Kursus for erfarne ledere og topledere, der ønsker inspiration, konkrete værktøjer og sparring indenfor det strategiske udviklingsarbejde, forretningsmodeller og fremtidige værdi-/konkurrenceparametre.

DKK Medlem: 7.500,- kr. / Andre: 8.800,- kr.

1 dage

CfL

Erfarne ledere

Strategiprocessen i praksis

Bliv inspireret og lær at anvende de vigtigste strategiværktøjer

DKK Medlem: 10.600,- kr. / Andre: 12.500,- kr.

24. november 2021

2 dage

CfL

Topledere

Oxford University

5 dage på University of Oxford kombinerer fokus på lederskab med innovation, performance og entreprenørskab.

DKK 44.000,- / 51.800,-

5 dage

Oxford, UK

Hvorfor skal du tage lederuddannelse eller lederkursus?

Måske har du selv lyst til at udvikle dig som leder, eller måske oplever du et behov for at styrke dit faglige fundament, for at kunne varetage nogle nye områder? Det kan også være, at du har interesse i at avancere til et andet lederniveau? Ønsket om at du tager mere lederuddannelse kan også komme fra din virksomhed eller organisation, som kan have ønske om at skabe nogle fælles rammer og et fælles sprog for udviklingen af sine ledere. 

Når du deltager på et lederkursus eller et uddannelsesforløb hos CfL vil udgangspunktet altid være dig og dine ledelsesfaglige udfordringer. På de fleste af CfL’s lederuddannelser vil du blive bedt om at forberede en case, som skal danne grundlag for dit personlige forløb. Fordi casen oftest tager udgangspunkt i din egen ledelsesmæssige situation i din organisation, vil dit lederkursus have en meget praksisnær tilgang. Det betyder, at den viden og de redskaber du tilegner dig, når du tager et lederkursus på CfL vil kunne komme med hjem til virksomheden og tilføre værdi med det samme. Du behøver ikke først omsætte teori til brugbar praksis; du er allerede i gang!

 

Hvilken lederuddannelse skal jeg vælge?

Kompetenceudvikling tilfører værdi for ledere på alle niveauer. Inden du vælger et lederkursus eller en lederuddannelse, er det vigtigt, at du gør dig klart, hvad dine udfordringer er, og på hvilke områder du gerne vil være en bedre leder. Du er altid velkommen til at kontakte os for at få vejledning – vores rådgivere kan hjælpe dig med at klarlægge, hvad dine behov egentlig er.

Hvis du er ny leder kan du have brug for et kursus, der giver dig en værktøjskasse med grundlæggende ledelsesredskaber. Er du derimod leder med flere års erfaring, kan du have behov for at få udfordret din ledelsesstil og for at blive opdateret på nye ledelsesværktøjer. Og uanset hvilket ledelsesmæssigt niveau, du befinder dig på, vil eksempelvis en opdatering af din måde at kommunikere på, ofte være brugbart.

Din udvikling som leder er konstant

Som leder møder du konstant nye udfordringer eller får nye medarbejdere, som har behov for en anden form for motivation, end du er vant til. Det kan også være, at du har behov for at lære, hvordan du leder distanceansatte, eller at du gerne vil vide mere om, hvordan man tager en alvorlig samtale. Derfor er det som leder vigtigt at huske på, at din ledelsesmæssige udvikling er et kontinuerligt arbejde.

De ledere, som deltager på lederuddannelse hos CfL, har ofte en eller flere af de følgende grunde for at tage et lederkursus eller et kompetenceudviklingsforløb:

  • Et ønske om at blive en bedre leder
  • Et behov for at blive udfordret på sin ledelsesstil
  • Vil gerne være bedre til at træde i karakter
  • Oplever at de kan blive bedre til at kommunikere
  • Har behov for at skabe øget motivation hos sine medarbejdere

CfL har lederuddannelser, som styrker dine faglige eller personlige kompetencer

Find det lederkursus, der giver mest mening for dig og som tilfører den optimale værdi til dig og din organisation. Tag et kig i vores kursuskatalog eller kontakt os for at få personlig vejldening. Du kan få kontakt til os på telefonnummer 7023 0022, via mail på info@cfl.dk eller over chatten på CfL.dk.

Lederuddannelse hos CfL – vi ved, hvad der virker

CfL’s lederkurser er teoretisk funderet i internationale og validerede ledelsesværktøjer, i forskning og i årelang best practice. Gennem vores mange års erfaring med ledelse, ved vi, hvad der er behov for, hvad der virker og hvad der tilfører værdi i organisationerne.

Som kursist får du altid hands-on erfaring, da vi tager udgangspunkt i de udfordringer, du møder i din hverdag som leder. Din undervisning har fokus på din egen dagligdag; den viden og de redskaber, du får med implementeres hurtigt, når du er tilbage i din organisation.

Ledernetværk og rådgivning

Udover uddannelse af ledere tilbyder CfL:

Netværk for ledere

Vi har mere en 50 forskellige netværk, henvendt til både ledere og HR.

Kurser for HR-professionelle

Kurser for HR-professionelle

Vi har en lang række udviklingsforløb til HR-professionelle

Lederuddannelse til virksomheder

Som en del af vores DNA tilrettelægger CfL lederudviklingsprogrammer i samarbejde med den enkelte virksomhed. For at sikre den mest optimale lederudvikling tager lederuddannelsen altid udgangspunkt i virksomhedens konkrete udfordringer.

Vores lederuddannelse for virksomheder tilrettelægges, så de passer til alle jeres ledere uanset niveauer og erfaring. Vores Leadership Pipeline-tilgang giver jeres ledere de bedste forudsætninger for at få et fælles sprog. På den måde får lederne i jeres virksomhed et fælles udgangspunkt, der er uafhængigt af, om man er helt ny leder, eller leder med mange års erfaring.  

Udover uddannelse for virksomhedens ledere, laver vi udvikling for virksomhedens HR-afdeling, i form af HR-kurser.

Vores referencer er bredt funderet i forskellige brancher. Vi arbejder med ledelse indenfor både den offentlige og private sektor.

 

Virksomhedens udbytte af ledelsesuddannelse

Ønsket om at få etableret en intern lederuddannelse kan være:

  • Få skabt et ensartet ledelsessprog
  • Kontinuitet i ledelsesudviklingen
  • Opbygge en fremtidsorienteret ledelsesstruktur  
  • At få ledelse og strategi udviklet sideløbende
  • At give lederne værktøjer, så de kan udvikle og motivere medarbejderne


Særligt kontinuitet i ledelsesudviklingen er i fokus, hvis man bruger Leadership Pipeline som model for den interne uddannelse af virksomhedens ledere. Leadership Pipeline skaber et fælles sprog i ledelsen og sikrer, at lederne er klædt på til at træde videre op ad karrierestigen. Læs mere om CfL’s lederkurser.

 

Lederuddannelse er for alle ledere

At udvikle sig som leder er relevant for ledere på alle niveauer. Afhængig af hvor i organisationen man har ledelsesansvar, vil der være forskel på hvilke ledelsesmæssige udfordringer man oplever i hverdagen og dermed hvilke kompetencer man har brug for at tilegne sig. Det har betydning for, hvilken type lederkursus man skal vælge. Der vil ligeledes være forskellige behov alt afhængige af, om man er leder med eller uden personaleerfaring.

Selvom det er interessant at lære af hinanden på tværs af erfaringsgrundlag, tager vi højde for erfaringsniveauet i vores udbud af kurser. Vi bruger ofte konkrete eksempler fra hverdagen i undervisningen. Derfor får man stort udbytte af at være sammen med ledere med samme erfaringsniveau som en selv. Det giver et godt grundlag for at kunne spejle sine udfordringer i de andre kursusdeltagere. Netop det at kunne spejle sig i andre gør, at man bliver bevidst om egne handlemønstre. Denne bevidsthed, er et vigtigt skridt, når man arbejder med at udvikle sig. Lederudvikling handler nemlig både om at udvikle sin lederrolle, men også om at udvikle sig personligt.

Lederudvikling gennem uddannelse

Vores kurser er inddelt efter erfaring på følgende måde:

Lederuddannelse for nye ledere

Når man går fra at lede sig selv til at lede andre, møder man nye dilemmaer. Det kan være, at man går fra en specialistrolle, hvor man kan løse alt, til pludselig at skulle motivere andre til at løse opgaverne for sig. Derfor er det vigtigt med en grundlæggende lederuddannelse, der giver dig et solidt fundament at starte og kommer omkring de metoder, der er vigtige at have i sin ledelsesværktøjskasse.

Vores ledelseskurser og uddannelse for ’Nye ledere’ har fokus på at give dig konkrete ledelsesværktøjer, som du kan bruge i din hverdag.

Lederuddannelse for ledere med erfaring

Hos CfL har vi underopdelt vores lederkurser for erfarne ledere efter erfaringsniveauet. Derfor har vi kurser der henvender sig til:

Fælles for kurser målrettet ’Ledere med nogen erfaring’ og ’Erfarne ledere’ er et ønske om at styrke og fordybe sig i sin nuværende ledelsesgerning for at blive en bedre leder.  

Der er fokus på, hvordan du styrker dine ledelseskompetencer i forhold til at kunne differentiere; din kommunikation, din motivation og mobilisere engagementet hos dine medarbejdere uanset medarbejdertype. Både i den daglige ledelse, og i forbindelse med forandringer, der kan udfordre både din lederrolle og ledelsesstil.  

På kurserne tages der afsæt i de dilemmaer du som leder møder i din hverdag og hvordan disse kan bruges aktivt til blive bedre til at lede, til gavn for dig selv og din virksomhed. Du får en øget indsigt i din egen ledelsesprofil og hvordan den har betydning for din samarbejdsstil, dine beslutningsprocesser og din rolle i virksomheden.

Derudover har vi lederkurser tilpasset ’Ledere uden personaleansvar’, ’Topledere’  og ’Bestyrelsesmedlemmer’.

Lederuddannelse i København, Aarhus og resten af Danmark

Vi afholder lederkurser i hele landet. En stor del af kurserne afholdes i CfL’s egne lokaler på Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø. En del af vores kurser afholdes også i Aarhus. Alt afhængig af typen og varigheden af et kursus afholdes de enten som internat eller som eksternat (med eller uden ophold). Kurser der afholdes som internat kan afholde på konferencecentre i Jylland, Fyn eller Sjælland. Kursets afholdelsessted vil fremgå af den enkelte kursusside.

Vi laver desuden lederudvikling for virksomheder og ledere i hele landet. Her tilrettelægger vi lederudviklingsforløb, så de passer til jeres behov, og ønske om, hvad god ledelse er.

 

Få hjælp til at vælge lederuddannelse

Hos CfL har vi mere end 100 års erfaring med lederudvikling. Vi optimerer løbende vores kurser og programmer, så det indeholder det nyeste inden for lederudvikling. Lige meget om jeres virksomhed ønsker lederudvikling gennem enkeltstående kurser, eller I har et ønske om, at udarbejdet et decideret lederudviklingsprogram, så kan CfL hjælpe jer.

Har du spørgsmål?

Martin Winther Nørlev
Kursuschef

T: +45 2628 9572 
M: mwn@cfl.dk 

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik