Bliv skarp på HR's fremtidige funktion

Som deltager på 'Fremtidens værdiskabende HR-funktion' får du overblik over nogle af de strømninger i samfund, erhvervsliv og organisationsformer, der foregår omkring os netop nu, og relevante bud på, hvordan fremtidens organisationer er indrettet.

På forløbet ser vi på den eksisterende HR-funktions værdiskabelse, men vi tager også fingeren ud af navlen og undersøger de forhold og fænomener, der er betingende for HR’s fremtidige arbejdsområder.

Gennem en kombination af oplæg, gruppearbejde, individuelle assessments af egen organisation og fælles debatter udvikles din visionære muskel og evne til at opfange signalet fra fremtiden.

Helt konkret får du en skærpet fornemmelse af, hvad der fremover kræves af dig og dine kolleger i HR som funktion, og du blive klædt på til at igangsætte de forandringer, der er nødvendige for at HR kan levere værdi – også i fremtiden.

 

Kursets opbygning og sammensætning

Kurset afholdes over 4 dage i tidsrummet 13:00-17:00 med 4 ugers mellemrum: 

Modul 1: Værdiskabelse og udfordringer i den moderne HR-afdeling

Vi giver plads til en kort diskussion om aktuelle debatter indenfor HR, hvorefter vi gennemgår HR's rolle gennem 100 år. Via gruppearbejde, hvor hver gruppe formulerer deres værdibidrag indenfor bestemte kategorier, kigger vi ind i hvilken værdi HR skaber i dag. Grupperne brainstormer endvidere på hvilke udfordringer HR oplever i dag. Kan der tegnes et mønster og hvordan kan udfordringerne løses? 

Modul 2: Omgivelsernes påvirkning af HR-funktionen – megatrends

Vi kigger ind i det, der omgiver HR og som påvirker HR-afdelingens fremtidige værdiskabelse. For at blive klogere på den ydre påvirkning, arbejder vi i grupper med at spotte trends og trendtypologier i omgivelserne. Vil ydre påvirkninger blive nemmere at håndtere, når du bliver bevidst om dem? Matcher værdiskabelsen efterspørgslen i det eksterne miljø? 

Modul 3: Fire organisatoriske arketyper anno 2025

Ud fra et oplæg om fire organisatoriske arketyper anno 2025, foretager alle en individuel kulturel assessment af egen organisation: hvilken arketype minder din organisation mest om, og hvordan forestiller du dig, at den ser ud i 2025? Hvad betyder det for HR-funktionen i din organisation? Vi arbejder endvidere med hvilke krav organisationstypen stiller til HR-afdelingens mindset, organisering og services. 

Modul 4: Fremtidens værdiskabende HR-funktion

Vi dykker ned i Paul Kearns modenhedsskala for HR-funktioner og beder dig vurdere din egen HR-afdelings nuværende modenhedsniveau, som grundlag for en fælles skala og debat om resultatet. Hvordan matcher HR's modenhedsniveau organistationens behov?

Vi slutter af med et oplæg om HR-strategi - at vinde gennem mennesker. Hvad skal en HR-strategi bestå af indenfor de fire, fremtidige organisationstyper og med påvirkninger af eksterne trends?

4. modul afsluttes med en fælles middag, hvor du får rig mulighed for at networke med de andre kursister. Desuden bliver der efterfølgende udarbejdet en rapport baseret på kursets bedste takeaways og de væsentligste deltagerindsigter, som vil blive sendt ud til alle deltagere.

 

Hvordan forløber kurset Fremtidens HR?

Kurset er et modulopbygget forløb, hvorfor du arbejder med dine nye færdigheder mellem modulerne. Der vil være hjemmeopgaver, og de værktøjer, vi tager i brug, vil med det samme kunne relateres til din hverdag. Vi veksler mellem oplæg, praktiske øvelser, hjemmeopgaver, erfaringsudveksling og tid til refleksion. Sammen med de andre deltagere kommer du på en udviklingsrejse, som udfordrer dig og giver dig et fantastisk læringsrum og netværk med andre HR-professionelle. Desuden bliver der efter sidste modul udarbejdet en rapport baseret på kursets bedste takeaways og de væsentligste deltagerindsigter, som vil blive sendt ud til alle deltagere.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle HR-professionelle, hvadenten du arbejder i den offentlige eller private sektor. Vigtigst af alt: du har lyst til og mod på at arbejde med fremtidens HR-funktion.

 

Mød vores underviser - Maya Drøschler

Maya DrøschlerMaya Drøschler er uafhængig rådgiver i firmaet Point of HR, hvor hun rådgiver om udvikling af HR-strategier og guider HR-professionelle om fremtidens organisationer og fremtidens HR-funktioner. Point of HR’s kunder kommer fra både den private og den offentlige sektor og tæller både små og store organisationer.

Maya er endvidere redaktør og medforfatter på en bog om moderne ledelse og organisationer, som udkommer i slutningen af 2019, og hun blogger løbende på bloggen ”HR Forretning”, som gennem tiden har behandlet stort set alle emner indenfor HR-faget. Hun er medlem af Composing A/S’ ekspertpanel, som jævnligt mødes for at drøfte det moderne arbejdslivs udfordringer, og hun bidrager ofte med artikler til forskellige publikationer, senest til Dansk HR’s jubilæumsudgivelse. 

Maya har arbejdet som selvstændig HR-rådgiver i godt tre år. Inden da gjorde hun karriere i jobs som HR-konsulent, HR-chef og HR-forretningspartner i den private sektor. Den praktiske baggrund kombineret med Mayas visionære tilgang til HR-området, gør hendes idéer til udvikling af området både udfordrende og vedkommende.