Skab Tillid

- for interne HR konsulenter, selvstændige konsulter, som ønsker et værktøj til at få gjort tillid mere konkret

Bliv underviser selv. Der kræves ingen deltagelse i workshops eller certificeringskursus - ønsker du at undervise selv, får du adgang til følgende materialer:
- en nem forståelig beskrivelse af formålet
- en faciliteringshåndbog, der udførligt beskriver hvordan du skal facilitere undervisningen, instruere øvelser etc.
- en forberedelsesguide
- en PowerPoint præsentation med indbyggede videoer og øvelser til at forstærke læringen.

Skab Tillid er en enkel og meget effektiv workshop, der kan hjælpe med at skabe eller genskabe tillid mellem mennesker. Workshoppen giver indsigt i, hvad vi selv gør, som bryder andre menneskers tillid og hvad gør andre, der bryder vores tillid.Al forskning bekræfter, at høj tillid mellem medarbejdere har mange positive sideeffekter. Bl.a.:

- forøget effektivitet (performance) - Medarbejdere har større engagement, bliver bedre til at spørge andre til råds og får mere selvtillid ift. selv, at træffe beslutninger

- talenterne bliver - Medarbejdere, som trives er mere tilbøjelige til at blive i virksomheden og omtale virksomheden positivt overfor omgivelserne

- kreativitet og innovation stiger - Medarbejdere, som har tillid til hinanden tør dele kreativitet og innovation med hinanden og få sparring på tiltag. Dermed løftes hele teamet

- mere samarbejde - Kolleger og teammedlemmer hjælper hinanden med at få færdiggjort projektet/arbejdsopgaven til tiden

Derfor giver det også god mening, at beskæftige sig med tillid. At få implementeret et "tillidssprog", så man kan få talt om eventuelle brud før det går hen og kommer til at "fylde" meget og det kommer til konflikt.

Tillid er et elastik begreb. Alle har en individuel definition af, hvad tillid er. Workshoppen Skab Tillid fokuserer på adfærd - helt specifik - adfærd indenfor kategorierne: Kompetence, Troværdighed, Samhørighed og Pålidelighed. Ved at være helt konkret på adfærden vi oplever, er det også nemmere for ledere og teammedlemmer, at italesætte tillidsbrud.

Underviseren får adgang til alt faciliteringsmateiralet. Deltagerne får indsigt i egen tillidsnedbrydende/andres tillidsnedbrydende adfærd. Og hvordan kommer man så videre? Der er selvfølgelig også redskaber til, hvad man gør, hvis man enten selv eller andre har brudt tillid. Herudover er der materiale til deltageren, som vedkommende kan dele med sine teammedlemmer, så de også får indsigt i tillidsbegreberne og kan samarbejde om at skabe et klima med høj tillid.

 Hvis du som facilitator vil læse mere om indholdet på kurset, venligst gå til: /testvaerktoejer/kurser/skab-tillid