Databeskyttelsespolitik for HR Jura

CfLs HR Jura Hotline yder HR-juridisk rådgivning til

  • ledelse og HR i CfLs medlemsvirksomheder
  • ledelse og HR i virksomheder, som har tegnet et halv- eller helårligt abonnement på hotlinen.

Rådgivningen sker telefonisk eller via e-mail. CfLs jurister er underlagt tavshedspligt.

Dataansvar

CfL er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles i forbindelse med rådgivningen.

Behandlingshjemmel

Personoplysningerne behandles på baggrund af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, artikel 9, stk. 2 samt databeskyttelsesloven.

Oplysningerne

I forbindelse med rådgivningen behandler HR Jura personoplysninger om den person hos kundevirksomheden, der har rettet henvendelse til HR Jura Hotline, typisk i form af kontaktoplysninger.

HR Jura behandler endvidere personoplysninger om den eller de medarbejdere, som rådgivningen vedrører. Det kan være navn, anciennitet, løn, performance, sygefravær, advarsler og andre oplysninger, der er nødvendige for rådgivningen.

CfL opfordrer til, at virksomhederne i videst muligt omfang anonymiserer de personoplysninger, som fremsendes til HR Jura.

Behandling

Alle henvendelser registreres i Navision af den jurist, som modtager opkaldet eller e-mailen. Henvendelsen registreres på virksomheden eller på den medarbejder, der har kontaktet hotlinen, og under et stikord, som beskriver det emne, henvendelsen vedrører.

Registreringen sker af hensyn til CfLs rådgiveransvar og til statistiske formål.

Der registres aldrig personoplysninger om den eller de medarbejdere i virksomheden, som rådgivningen vedrører – hverken Navision eller i andre af CfLs systemer.

I forbindelse med rådgivningen behandles personoplysninger telefonisk eller på e-mail.

Oplysningerne tilgår HR Jura mundtligt, via en særlig HR-jura-postkasse eller via juristernes individuelle e-mail.

I alle tilfælde gælder, at alene juristerne har adgang til oplysningerne.

Sletning

E-mails, indeholdende personoplysninger, slettes umiddelbart efter at rådgivningen i den konkrete sag er afsluttes, dvs. som udgangspunkt inden for få dage.

Eventuelt printet materiale, indeholdende personoplysninger, makuleres umiddelbart efter brug.

Videregivelse

Ud over i forbindelse med nødvendig vedligeholdelse af IT og e-mail videregiver CfL aldrig personoplysninger, der er tilgået HR Jura.

Registreredes rettigheder

Der henvises til Datatilsynets ”Vejledning om de registreredes rettigheder”, som kan læse her

Kurser

Ledelse og HR-jura

Virksomhedsinternt kursus om HR-jura som ledelsesværktøj. Klæd ledergruppen ordentligt på.

4,7

HR-jura for ledere

Et kursus i HR-jura for ledere klæder dig på til at håndtere HR-juraen i dagligdagen f.eks., når en medarbejder har for stort fravær. Tilmeld dig kurset nu

4,7

HR-jura

Må man nævne alder i en stillingsannonce? Er der forskel på fritstilling og suspension? Kan man opsige en medarbejder under sygdom?

Seneste artikler om HR-jura

Nye barselsregler på vej

Folketinget har netop vedtaget en række væsentlige ændringer af barselsloven. Læs her hvad ændringerne indebærer.

Nu strammes reglerne for ligeløn

Er virksomheden klar til at blive udfordret på, om individuelt aftalte lønninger er i overensstemmelse med ligelønsloven? Læs om konsekvenserne af nyt EU-direktiv, og hvad I bør forberede jer på.

12 HR-juridiske råd enhver leder bør kende til

Som leder med personaleansvar er du nødt til at kende til de grundlæggende regler inden for HR-juraen - f.eks. om sygefravær, arbejdstid, ferier, forbuddet mod forskelsbehandling og ikke mindst konflikthåndtering.

Databeskyttelse

En arbejdsgiver har pligt til at beskytte de personoplysninger, som behandles i forbindelse med ansættelsesforholdet.

Vikarer - Hvilke regler gælder?

Skal en vikar have adgang til ledige stillinger i virksomheden? Få svaret og læs hvilke krav der ellers er til brugervirksomheden i følge vikarloven.

8 domme fra Højesteret

Virksomhedsoverdragelse, 48 timers-reglen, 120 dages-reglen, handicapbegrebet, beskyttede medarbejdere, elever

Regler for G-dage

Læs reglerne for G-dage, så du ved, hvornår du som arbejdsgiver skal betale dem.

Overgang til den nye ferielov

Få et overblik over de overordnede principper for overgangen til den nye ferielov. Dette er artikel 4 af 4 i vores serie om den nye ferielov.

Danskerne skal have ny ferielov

Dette er artikel 2 af 3 i CfLs artikelserie om den nye ferielov. Få et overblik over de bestemmelser, der videreføres i den nye ferielov.

Download gratis e-bog om HR-jura

Bogen giver adgang til en praktisk gennemgang af de grundlæggende HR-juridiske regler med udgangspunkt i funktionærernes ansættelsesvilkår.

Bevisbyrderegler i ansættelsesforholdet

Bevisbyrdereglerne i ansættelsesforhold opdeles i tre kategorier, ligefrem, omvendt og delt bevisbyrde. Disse adskiller sig fra hinanden med hensyn til, om det er medarbejderen eller arbejdsgiveren, der har bevisbyrden.