Databeskyttelsespolitik for HR Jura

CfLs HR Jura Hotline yder HR-juridisk rådgivning til

  • ledelse og HR i CfLs medlemsvirksomheder
  • ledelse og HR i virksomheder, som har tegnet et halv- eller helårligt abonnement på hotlinen.

Rådgivningen sker telefonisk eller via e-mail. CfLs jurister er underlagt tavshedspligt.

Dataansvar

CfL er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles i forbindelse med rådgivningen.

Behandlingshjemmel

Personoplysningerne behandles på baggrund af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, artikel 9, stk. 2 samt databeskyttelsesloven.

Oplysningerne

I forbindelse med rådgivningen behandler HR Jura personoplysninger om den person hos kundevirksomheden, der har rettet henvendelse til HR Jura Hotline, typisk i form af kontaktoplysninger.

HR Jura behandler endvidere personoplysninger om den eller de medarbejdere, som rådgivningen vedrører. Det kan være navn, anciennitet, løn, performance, sygefravær, advarsler og andre oplysninger, der er nødvendige for rådgivningen.

CfL opfordrer til, at virksomhederne i videst muligt omfang anonymiserer de personoplysninger, som fremsendes til HR Jura.

Behandling

Alle henvendelser registreres i Navision af den jurist, som modtager opkaldet eller e-mailen. Henvendelsen registreres på virksomheden eller på den medarbejder, der har kontaktet hotlinen, og under et stikord, som beskriver det emne, henvendelsen vedrører.

Registreringen sker af hensyn til CfLs rådgiveransvar og til statistiske formål.

Der registres aldrig personoplysninger om den eller de medarbejdere i virksomheden, som rådgivningen vedrører – hverken Navision eller i andre af CfLs systemer.

I forbindelse med rådgivningen behandles personoplysninger telefonisk eller på e-mail.

Oplysningerne tilgår HR Jura mundtligt, via en særlig HR-jura-postkasse eller via juristernes individuelle e-mail.

I alle tilfælde gælder, at alene juristerne har adgang til oplysningerne.

Sletning

E-mails, indeholdende personoplysninger, slettes umiddelbart efter at rådgivningen i den konkrete sag er afsluttes, dvs. som udgangspunkt inden for få dage.

Eventuelt printet materiale, indeholdende personoplysninger, makuleres umiddelbart efter brug.

Videregivelse

Ud over i forbindelse med nødvendig vedligeholdelse af IT og e-mail videregiver CfL aldrig personoplysninger, der er tilgået HR Jura.

Registreredes rettigheder

Der henvises til Datatilsynets ”Vejledning om de registreredes rettigheder”, som kan læse her