CfL Business Certificate er for erfarne ledere og har fokus på ledelses- og forretningsmæssige aspekter.

Du kan erhverve dig et CfL Business Certificate ved at deltage i nedenstående lederudviklingsforløb: 

Når du har deltaget i Strategisk lederskab + 2 dage, har du mulighed for at deltage på en akkrediteringsdag, hvor du med udgangspunkt i din tillærte viden skal præsentere løsningsforslag på en række ledelsesdilemmaer. Herefter modtager du feedback, karakter og eksamensbevis. Du eksamineres af en af  CfLs rådgivere i strategisk ledelse. Der vil være ekstern censor.