CfL Executive Business Master Certificate er for den erfarne topleder, der organisatorisk er placeret i de øverste niveauer i organisationen.

CfL Master Certifikatet har hovedfokus på de forretningsmæssige aspekter af virksomhedsledelse og dokumenterer, at du har indsigt i strategiske, analytiske, globale og organisatoriske problemstillinger af virksomhedsledelse.

For at få et CfL Executive Business Master Certificate skal du deltage i Toplederprogrammet Advanced Business Development (18,5 dage) og minimum ét af de følgende:

Når du har gennemført Toplederprogrammet samt dit suppleringsprogram, kan du deltage på en akkrediteringsdag, hvor du individuelt og i grupper løser en forretningscase. Løsningen præsenteres for en akkrediteringskomité, som vurderer valgte metoder, værktøjer og processtilgang. Der er tale om en forretningsmæssig udfordring, som både indeholder strategi, forandringer, daglig drift og udvikling samtidig med, at den involverer dine egne styrker og udfordringer.

Deltagere på CfL Executive Business Master Certificate

Deltagerne har en position i virksomheden, som er kendetegnet ved:

  • Strategisk ansvar 
  • Har høj kompleksitet i ledelsesopgaven 
  • Skal have blik for hele forretningen og vigtigheden af divisioner/afdelingers samspil 
  • Leder en ledergruppe 
  • Skal integrere funktioner, planer og strategi
  • Er oftest direktør eller divisionschef, vicedirektør eller CEO