Certifikatet er for 1. linje ledere og nye ledere og har hovedvægt på din personlige udvikling som leder.

Et CfL Leadership Certificate dokumenterer, at du har gennemført en række lederudviklingskurser med fokus på dit lederskab, og at du har trænet intensivt med forskellige ledelsesværktøjer.

Der er to måder at erhverve CfL Leadership Certificate på. Du kan vælge mellem to spor og dermed få den uddannelse, som bedst matcher dine behov og udfordringer:

Spor 1 – i alt 13 kursusdage

Spor 2 – i alt 12 kursusdage

Når du har deltaget og gennemført dit uddannelsesforløb, får du på akkrediteringsdagen genbesøgt og gennemgået de forskellige værktøjer fra uddannelsen. Du får lejlighed til at reflektere over dine læringspunkter og diskutere dine gjorte erfaringer med andre deltagere fra uddannelsen. Du får nye perspektiver på din brug af værktøjerne og koncepterne gennem erfaringsudveksling med de øvrige deltagere. Dagen afsluttes med en akkrediteringsprøve, hvor du skal demonstrere forståelse for og anvendelse af de værktøjer, du har lært undervejs i dit lederudviklingsforløb. Herefter får du dit CfL Leadership Certificate.

Få papir på dine ledelseskompetencer - CfL Leadership Certificate

Lars, NCC Construction

Jeg valgte CfLs certifikatforløb, fordi det centrale program, Den nye leder, var skræddersyet til mine udfordringer som ny leder i NCC. En af de vigtigste erkendelser ved udviklingsforløbet er, at ledelse ikke kommer af sig selv, men der skal afsættes tid til at udøve ledelse. Samtidig har jeg gennem arbejdet med JTI fået selvindsigt i, hvordan jeg agerer både som leder, medarbejder og menneske.” Lars har udover deltagelsen på Den nye leder, hvor en række specifikke ledelsesværktøjer blev gennemgået og arbejdet med, også deltaget på kurset Situationsbestemt Ledelse II®. Om dette værktøj, ”Situationsbestemt Ledelse II®”, siger Lars, at ”det er et rigtigt godt værktøj, og ved hjælp af SLII® er jeg nu i stand til at kunne diagnosticere den enkelte medarbejder over for den givne arbejdsopgave. Således kan jeg udøve ledelse i forhold til den enkelte medarbejders udviklingsniveau, hvad enten dette måtte være ”Den entusiastiske nybegynder (U1)” eller ”Den selvstændige medarbejder (U4)”. Som en bonus på lederudviklingsforløbet nævner Lars, at ”i forbindelse med kurset har jeg skabt et netværk udenfor NCC, som både under og efter kurset kan bidrage til udvikling af mit lederskab.

Tidligere deltagere har blandt andet været fra følgende virksomheder: Agnitio, DONG Energy A/S, KMD A/S, Deloitte og Post Danmark A/S.

Om CfL-certifikater

CfL tilbyder nu akkrediterede certifikater inden for ledelse og Human Resource. Et CfL-akkrediteret certifikat er et bevis for, at du har deltaget og gennemført en række kurser og programmer samt deltaget i en akkrediteringsdag. CfL-certifikatet er CfLs kvalitetsstempel af din uddannelse.

Læs mere om de forskellige certifikater, klik her.