Udvikling af ledergruppen

Sådan udvikler du din ledergruppe

20.400,- / 24.000,-

Datoer:

 • 11. november 2021   -   2. december 2021

  VARIGHED: 4 dage - 2 moduler af 2 dage

  MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

  Modul 1 | 11. nov.. kl. 09:00 – 12. nov. 2021 kl. 16:30 | CfL, København Ø
  Modul 2 | 1. dec .kl. 09:00 – 2. dec. 2021 kl. 16:30 | CfL, København Ø

  PRIS: Medlemmer: 20.400 kr. / Andre: 24.000 kr. (ex. moms)

11. november 2021   -   2. december 2021

VARIGHED: 4 dage - 2 moduler af 2 dage

MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

Modul 1 | 11. nov.. kl. 09:00 – 12. nov. 2021 kl. 16:30 | CfL, København Ø
Modul 2 | 1. dec .kl. 09:00 – 2. dec. 2021 kl. 16:30 | CfL, København Ø

PRIS: Medlemmer: 20.400 kr. / Andre: 24.000 kr. (ex. moms)

Sådan udvikler du din ledergruppe

En velfungerende ledergruppe har afgørende betydning for organisationens performance, og det er derfor værd at investere tid og kræfter i udviklingen af ledelsesteams. Opgaven er ikke let og bliver derfor ofte nedprioriteret – kurset her har fokus på at hjælpe dig med at få brudt opgaven ned i enkeltdele og give dig konkrete værktøjer, du kan sætte i spil

Indhold

Målet med kurset er at give dig, der har ansvaret for en ledergruppe, et teoretisk fundament og praktiske værktøjer, som kan være dig en konkret hjælp i arbejdet med udvikling af din ledergruppe. Før, under, mellem og efter modulerne, vil du konkret skulle arbejde med værktøjerne i forhold til din egen ledergruppe, så udbyttet af kurset bliver så stor som muligt.

 

Forløb

Kurset er modulopbygget med 2 moduler af 2 dage. Der er hjemmeopgaver før og efter modulerne og opfølgning på hjemmeopgaverne på modulerne. Hjemmeopgaverne vil være relateret til den enkeltes arbejde med sin ledergruppe.

På modulerne veksler vi mellem fagligt input fra underviseren, egen refleksion, pardialog, gruppeøvelser og praktisk træning, plenum diskussioner og erfaringsudveksling.

 

Hvem henvender kurset sig til

Ledere af ledergrupper fra forskellige brancher i private og offentlige organisationer, der ønsker at arbejde målrettet på at sikre at arbejdet i ledergruppen er værdiskabende.  

Dit udbytte

Du får…

- et opdateret teoretisk fundament for udvikling af ledergrupper,

- konkrete værktøjer der kan sættes i spil i forhold til udvikling af din ledergruppe,

- inspiration fra andre ledere, der arbejder med at udvikle deres ledergruppe.

Din virksomheds udbytte

En leder der…

- har de redskaber, der skal til for at skabe en velfungerende ledergruppe,

- skaber et attraktivt miljø for de ledere, der er en del af ledergruppen,

- har en ledergruppe, der bidrager maksimalt til værdiskabelsen i organisationen.

Før kurset

Før kursusstart vil der være en kort forberedelsesopgave, der sikrer, at lederen er sporet ind på de emner, der behandles på modul 1. Deltagerne skal også besvare en JTI test online.

Modul 1

Formålet med modulet er at sætte fokus på, hvordan man skaber fundamentet for et godt samarbejde i ledergruppen. Der er følgende hovedtemaer:

 1. Hvad karakteriserer en velfungerende ledergrupper - hvilke krav stiller fremtidens organisation til ledelse og ledergrupper? Og hvordan teamer man op i ledergruppen?
 2. Etablering af ledergruppens fundament. Vi arbejde med at få det strukturelle fundament for ledergruppen på plads. Visionen og de fælles mål for ledergruppen. Hvordan definerer vi den fælles opgave? Hvordan skal roller og ansvar defineres?
 3. Ledergruppens udviklingsfaser og ledelsesbehov.
 4. Hvordan opbygger vi tillid til hinanden i ledergruppen?
 5. JTI som værktøj til udvikling af samarbejdet og konstruktiv udnyttelse af forskelle i ledergruppen.

Hjemmeopgave inden modul 2, hvor de præsenterede værktøjer sættes i spil i hverdagen. Herudover skal deltagernes ledergrupper udfylde CfLs online evalueringsværktøj for ledergrupper. Lederen skal derudover, inden modul 2, lave en online besvarelse af Decisions Styles, der sætter fokus på lederens beslutningsstile. 

Modul 2

Formålet med modulet er at sætte konkret fokus på udviklingsbehovet i din ledergruppe, og hvordan du kan styrke effektivitet i arbejdet i gruppen.

Der er følgende temaer:

 1. Vi sætter fokus på, hvordan I skaber kvalitet i den måde, I tager beslutninger i teamet. Det er vigtigt at være opmærksom på bias, som naturligt kommer i spil i forbindelse med, at vi tager beslutninger i ledergruppen.
 2. Vi introducerer en teoretisk og praktisk model for, hvordan man aktivt og konstruktivt kan arbejde med tvivl.
 3. Med afsæt i den gennemførte test af beslutningsstile arbejde vi med, hvordan du kan blive medbevidst om dine beslutningsvaner, og hvilken betydning de har for dit arbejde med din ledergruppe, samt hvordan du i givet fald kan ændre på din adfærd, så du bidrager til at skabe bedre beslutninger.
 4. Evaluering af ledergruppen. Med afsæt i CfLs evalueringsværktøj for ledergrupper arbejder vi med at identificere indsatsområder for udvikling af ledergruppen.
 5. Identifikation af osteklokker/elefanten i rummet – og hvordan vi som ledere skal arbejde med dem.
 6. Håndtering af konflikter i teams. Hvordan skaber vi en kultur, hvor konflikter bruges konstruktivt og håndteres på en måde, så de ikke eskalerer?

Head of West Henrik Graungaard

Hent folder om Udvikling af ledergruppen Her kan du hente en folder med info om kurset. Folderen kan du printe og give til den leder, der afgør din medvirken på kurset. Hent folderen
20.400,- / 24.000,-

Datoer:

 • 11. november 2021   -   2. december 2021

  VARIGHED: 4 dage - 2 moduler af 2 dage

  MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

  Modul 1 | 11. nov.. kl. 09:00 – 12. nov. 2021 kl. 16:30 | CfL, København Ø
  Modul 2 | 1. dec .kl. 09:00 – 2. dec. 2021 kl. 16:30 | CfL, København Ø

  PRIS: Medlemmer: 20.400 kr. / Andre: 24.000 kr. (ex. moms)

11. november 2021   -   2. december 2021

VARIGHED: 4 dage - 2 moduler af 2 dage

MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

Modul 1 | 11. nov.. kl. 09:00 – 12. nov. 2021 kl. 16:30 | CfL, København Ø
Modul 2 | 1. dec .kl. 09:00 – 2. dec. 2021 kl. 16:30 | CfL, København Ø

PRIS: Medlemmer: 20.400 kr. / Andre: 24.000 kr. (ex. moms)

Tilmeld dig kurset

Vælg startdato
Tilmelding

Ved tilmelding skal du acceptere vores forretningsbetingelser og privatlivspolitik

Har du spørgsmål?

Martin Winther Nørlev
Kursuschef

T: +45 2628 9572 
M: mwn@cfl.dk 

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Andre har kigget på

Ledere med nogen erfaring

Agil ledelse

Få viden og værktøjer til agile ledelsestilgange, der håndterer stigende kompleksitet og forandringshastighed.

DKK 11.000,- / 12.900,-

30. november 2021

2 dage

Ledere med nogen erfaring

Ledelsesvandring på Camønoen

En ledelsesvandring på Camønoen bevæger ikke bare din krop, men også dine tanker. Efter tre inspirerende dage i naturen på Møn er dit personlige lederskab beriget med kreativitet, indsigt og klarhed.

DKK 16.800,- / 18.700,-

9. juni 2022

3 dage

Camønoen

Ledere med nogen erfaring

Din kommunikation som leder

Bliv bevidst om din egen og din organisations kommunikation. Du får også værktøjer til at kommunikere med dine medarbejdere om jeres fælles mål.

DKK 16.400,- / 18.300,-

6. april 2022

3 dage

Erfarne ledere

Strategiprocessen i praksis

Bliv inspireret og lær at anvende de vigtigste strategiværktøjer

DKK Medlem: 10.600,- kr. / Andre: 12.500,- kr.

24. november 2021

2 dage

CfL

Tilmeld dig kurset

Vælg startdato
Tilmelding

Ved tilmelding skal du acceptere vores forretningsbetingelser og privatlivspolitik