Vejen til den komplette coach går gennem refleksion og supervision

Forskellen er stor på coaching i almindelighed og coaching efter The Ashridge Business School’s måde.

Det mener Senior HR Manager R&D og Training & Development Manager Conny Ditlevsen fra medicinalvirksomheden Nycomed. Hun var blandt CfLs første Ashridge-kursister i 2008, og hun er i dag akkrediteret coach fra den velrenommerede engelske skole.

Senior HR Manager R&D og Training & Development Manager Conny Ditlevsen anså sig selv for at være en god coach inden hun begyndte på coachinguddannelsen med undervisere fra Ashridge Business School i England. Conny Ditlevsen gennemgik i første omgang det 10-dages kursus i København, som CfL udbyder i samarbejde med Ashridge. Hun fortsatte imidlertid med modul 2 i England og kunne efter godt et år – og som en af de første danskere – erhverve sig graden Post Graduate Diploma in Executive Coaching. Nogle af nøglerne til The Ashridge Way of Coaching er indsigt, refleksion og supervision.

”Forskellen mellem måden jeg coachede på før, og den, jeg gør efter mødet med Ashridge, er stor. Det er, fordi Ashridge åbnede op for mange forskellige teoretiske tilgange inden for coaching, som kan anvendes afhængigt af klientens behov, hvor jeg før anvendte nogle faste modeller i min coaching,” siger Conny Ditlevsen.

Bevidst om hvad hun gør

”Med Ashridge har jeg fået hele det teoretiske begrebsapparat på plads med alle de forskellige teorier, der er. Det vil sige, at jeg både har fået en dybdegående indsigt i alle de psykologiske retninger, som coaching reelt stammer fra og ved, hvordan jeg kan bruge det i min coaching. Så fra at være meget ubevidst om hvad jeg rent faktisk lavede som coach i begyndelsen, er jeg blevet meget mere bevidst om, hvad jeg laver, hvilket gør, at jeg i langt bedre grad kan beskrive processen for klienten.

”Nu ved jeg, hvad jeg gør, og hvad jeg kan opnå med det, jeg gør. Og jeg er overbevist om, at jeg er blevet meget bedre til det. Jeg har en meget bedre fornemmelse af, hvilken model der er brug for i en given situation og ikke altid blot anvende den samme metode,” siger Conny Ditlevsen.

Relationen til klienten

På Ashridge lægges der stor vægt på at opbygge den mest hensigtsmæssige relation mellem coach og coachee, så fokus udelukkende ligger på klientens udfordringer.

”Jeg kan meget bedre holde mine egne associationer i baggrunden og koncentrere mig om coachees udfordringer. I de øjeblikke andre fortæller om deres liv, er der som regel noget, der ringer i vores eget system, og det er vigtigt, at vi ikke transformerer egne løsningsmodeller over på den, vi coacher. De mange metoder, teorier og forskellige indfaldsvinkler vi arbejdede med inden for dette felt var helt unikt i forhold til de andre coachuddannelser, som jeg har stiftet bekendtskab med.”

”Ashridge arbejder med en bred vifte af coaching-metoder, som er vigtige for, at man kan bevæge sig rundt omkring emnerne med coachee på en effektiv og udbytterig måde,” understreger Conny Ditlevsen. Og så peger hun på to meget vigtige læringer til fortsat udvikling af arbejdet som coach: Refleksion og supervision.

Refleksion over egen indsats

”Det er sådan med alle ting, man laver her i livet, at hvis man har et indgående kendskab til de værktøjer og begreber, man opererer med, får man en anden og større manøvredygtighed. Dette gælder også coaching. Jeg har udviklet mig fra at anvende en masse spørgeteknik til at forstå, hvad det er, der sker. Jeg vil ikke påstå, at jeg på nogen måde er den perfekte coach, og jeg ved nu, at man aldrig må holde op med at spørge sig selv, om det er godt nok, det man laver.”

”Jeg har optaget rigtig mange coachingsessioner, som jeg efterfølgende har lyttet til. Når jeg hører mig selv og det, som den coachede siger, har jeg mulighed for at vurdere, om det spor jeg valgte at følge nu også var det rigtige eller mest effektive. Dermed får jeg hele tiden mulighed for at vurdere mig selv og blive meget mere skarp til at coache og til at lave den kontrakt med klienten, som går forud for en coaching opgave. Hvad har vedkommende brug for, og hvad skal han eller hun have ud af det? Og være sikker på, at det også er det rigtige, vi gør,” siger hun.

”Jeg har desuden fundet ud af værdien af ekstern supervision. For skal man blive ved med at være skarp til at reflektere over sig selv, så er det godt at blive udfordret en gang i mellem. Jeg vil derfor fortsætte med ekstern supervision fremover, fordi det holder mig oppe på beatet,” slutter Conny Ditlevsen.

The Ashridge Way

På The Ashridge Business School i England har Director of Consulting Ina Smith haft 80 kursister gennem uddannelsens modul 1 på fem gang to kursusdage – udover de deltagere på kurserne, hun samarbejder med CfL i København om. Hun beskriver skolens opfattelse af god coaching, som noget man ikke må tage let på: ”Det er et stort privilegium og ansvar at coache direktører og ledere, og vi mener ikke, at alle coaches er lige gode coaches. Vi ser på opgaven som en alliance mellem coach og klient, hvor det ikke hjælper at øse af ens egne gode råd. Vores tilgang til coaching er, at klienten hele tiden skal have hjælp til at opnå kontrol over egen situation, så vedkommende kan tage ansvar for egen læring og udvikling samt selv sætte agendaen for, hvad det er, der skal tales om. Og så er det vores opgave både at udfordre og støtte klienten i dennes udvikling. En god coach skal være sparringspartner og ikke rådgiver.”   

”Vi mener, der er mange veje til at blive en god coach. Men det vigtigste er den relation eller den arbejdende alliance, som etableres mellem coach og klient. Her er de fleste metoder og redskaber mindre vigtige end selve relationen. Derfor kalder vi også vores tilgang til coaching for en relationel og integrerende måde at coache på, og dertil har vi en lang række metoder, som hjælper coachen til at få succes i sit arbejde,” siger Ina Smith fra The Ashridge Business School.