Instruktørens ord om HR-jura

Tænk før du opdaterer

De HR-juridiske problemstillinger omkring brugen af sociale medier er mange og opstår hele tiden i nye varianter – fra de helt klassiske omkring illoyale udsagn og uheldige opdateringer fra f.eks. sygemeldte medarbejdere til de mere komplicerede om ejerskab til LinkedIn-forbindelser og nu også om overtrædelse af en konkurrenceklausul. Retten i Århus har nemlig idømt to medarbejdere en konventionalbod på 100.000 kr. for at have opdateret deres LinkedIn-profiler i strid med deres konkurrenceklausuler.

De to var ansat i en virksomhed A, der handlede med el og gas, og de sagde begge op for at tiltræde hos konkurrenten B, når deres konkurrenceklausuler udløb. Efterfølgende, og mens de altså stadig var omfattet af klausulerne, opdaterede de begge deres LinkedIn-profiler, således at det fremgik, at de nu var ansat hos B, som de samtidig linkede til. Efter det oplyste forsøgte de begge at anføre en senere tiltrædelsesdato, men systemet rettede automatisk til d.d., hvilke de godkendte, den ene dog med en besked i profilen om, at han først påbegyndte ansættelsen hos B 1 måned senere. Der gik herefter en meddelelse om jobskiftet ud til alle deres connections med undtagelse af dem, der aktivt havde fravalgt opdateringer. Efter at have modtaget et brev fra A’s advokat, fjernede de begge straks deres opdateringer.

Retten lagde i sin afgørelse vægt på, at de begge var beskæftiget med at indgå handler både over børser og bilateralt, ligesom de begge var med til at udvikle og åbne nye markeder i en branche, hvor personlige relationer var vigtige. Opdateringen af deres profiler, som blev meddelt alle de personer, de var connected med på LinkedIn, og som de dermed havde en professionel relation til, var derfor i strid med konkurrenceklausulerne. Retten valgte dog at nedsætte konventionalboden fra de henholdsvis 600.000 og 130.000 kr., som A havde krævet, til 100.000 kr. for hver.

Sagen er anket til landsretten, hvor den naturligvis kan få et andet udfald, men den er under alle omstændigheder et godt eksempel på, hvordan et øjebliks ubetænksomhed på de sociale medier kan få uforudsete konsekvenser. Og så i øvrigt på, at den udbredte opfattelse af, at konkurrenceklausuler aldrig holder vand i byretten, er helt fejlagtig, men det er straks en anden sag.

af Dorte Solholt Prins, Fagchef HR Jura