Søg dit eget job

Virksomhederne balancerer ofte på kanten af de ansættelsesretlige regler, når de gennemfører organisationsændringer.

Af Dorte Solholt Prins, chefrådgiver HR Jura, CfL

Scenariet opstår med jævne mellemrum. Virksomheden ønsker en ændret ledelsesstruktur, smider alle jobs op i luften og lader lederne søge både deres egne jobs og alle de andres. Eller man nedlægger de eksisterende jobs og opretter nye funktioner med andet indhold.

Problemet er bare, at medarbejderne jo allerede har et job, en bindende ansættelseskontrakt og en afskedigelsesbeskyttelse,  og at det ofte er de samme funktioner, der skal udføres – bare i en anden struktur.

Om fremgangsmåden er den rigtige ud fra et ledelsesfagligt synspunkt kan naturligvis diskuteres, og at ryste posen kan have mange fordele, men rent juridisk er den problematisk – man kan ikke ryste sig fri af sine aftalemæssige forpligtelser. Hvis medarbejderen rent faktisk får sit eget job tilbage eller måske er heldig at lande et, som man hellere vil have, er der som udgangspunkt ingen ko på isen. Men hvis medarbejderen ikke bliver udvalgt, og hvis virksomheden ansætter en anden kollega i jobbet eller måske endog går så langt som til at vælge en ekstern ansøger – ja, så har vi balladen. Både hvis medarbejderen overflyttes til en anden funktion uden for sit ansættelsesområde, men især hvis den pågældende bliver opsagt.

Rent juridisk er det nemlig ikke et argument, at man foretrækker en anden – virksomheden vil ofte stå tilbage med bevisbyrden for, at den medarbejder, der bliver opsagt eller får en anden funktion ikke har de fornødne kvalifikationer til at løfte sit eget job. Og hvis medarbejderen ikke har performet, hvor er så opfølgningen – forventningsafstemningen, advarslen osv.?

I kraft af ledelsesretten kan virksomheden naturligvis vælge egen organisation – det vigtige er, at man ikke lader de kontraktsretlige forpligtelser over for lederne komme bag på en,  og at man på forhånd har opgjort de risici, der kan være forbundet med at sætte et nyt hold.

Relateret indhold

HR Jura

Vidste du at…
Medlemskab af CfL giver adgang til telefonisk rådgivning om HR-juridiske problemstillinger eller sparring i konkrete personalesager. Vores jurister træffes dagligt mellem 09.00 og 16.00 på tlf. 7023 0022 eller på hr-jura@cfl.dk.


HR Jura

Læs mere om hvad HR Jura kan hjælpe din virksomhed med og se arrangementer for HR-funktionen her