Bedre håndtering af distanceledelse bliver et vigtigt konkurrenceparameter

Over to tredjedele af de adspurgte ledere mener, at distanceledelse er en særlig udfordring, og det kan mærkes på interessen for CfLs kursus i distanceledelse.

Flere og flere ledere beder om redskaber og hjælp til at lede på distancen, og de gør det, fordi der skal noget andet og mere til for at løse udfordringerne og ikke mindst medarbejdernes behov for at blive ledet, vejledt og anerkendt. Det fortæller virksomhedsrådgiver Rikke Lindekilde i CfLs erhvervspsykologiske afdeling.

”Udfordringerne er således ikke kun til at få øje på for lederne, men mærkes også blandt medarbejderne, som kan være tilbøjelige til at jævnføre distanceledelse med ledelse i traditionel forstand med de forventninger, det medfører til lederne omkring tilgængelighed og inklusion,” siger Rikke Lindekilde.

Udfordringen handler om at kunne opbygge tillid med henblik på at skabe gode forudsætninger for opgaveløsning og samarbejde på distancen. Men den handler også om, at konkurrenceevnen lider skade, hvis lederen ikke formår at få sine medarbejdere til at performe og fungere som et team på distancen – uanset om de befinder sig ude hos kunderne i det daglige, i nabobygningen eller på et fjernt kontor i Asien.

Distancens fortolkningsrum

”Når vi er på distance af hinanden, bliver der et meget større fortolkningsrum på den kommunikation og de signaler, du enten modtager eller slet ikke får. Du får ikke afmystificeret fortolkningerne, når du ikke møder den anden dagen efter. Du får ikke den kontakt, der er behov for – for netop at få ændret dit billede af, hvad nogle ord i en mail egentlig handlede om,” siger Rikke Lindekilde og fortsætter:

”Så begynder du måske at fortolke. Hvad var der galt, hvis man ikke hører fra vedkommende? Er hun måske sur på mig efter det, der blev sagt på det seneste møde osv. Og det bliver ikke bedre, hvis lederne endelig tager kontakt for kun at have travlt med at følge op på opgaver og sætte mål og resultatstyre – frem for at have fokus på relationen og få skabt tillid og dermed loyalitet.”

Idioterne i trafikken

Rikke Lindekilde peger på, at der i værste fald kan være en tendens til, at når vi sidder på distancen, begynder vi at de-humanisere ”de andre” – ligesom i trafikken – fordi vi er på afstand af hinanden og ikke føler os forbundne. Dermed bliver ”de andre” let nogle idioter til at køre bil.

”Distancen kan komme til at betyde det samme på arbejdspladser, hvis vi ikke har fokus på at skabe gode relationer. Netop fordi vi kommer på afstand af hinanden, er der en risiko for, at vi skaber ”ind og ud grupper” eller ”dem og os fortællinger”, som vi ikke umiddelbart mærker konsekvensen af, men som på sigt kan skabe problemer for samarbejdet og opgaveløsningen,” siger hun.

Distancelederens primære kompetencer

Virksomhedsrådgiver Rikke Lindekilde understreger, at en distanceledelse først og fremmest forudsætter nogle tekniske eller teknologiske kompetencer. Distancelederen skal være klædt på til at holde virtuelle møder – ofte på tværs af grænserne. Problemer med teknologien kan nemlig medføre, at man ikke får kommunikeret ordentligt eller afholdt nogle tilfredsstillende virtuelle møder på videokonferencen, telefonen eller online på computeren via nettet og telefonen – det, der kaldes WebEx. Her kan man dele materialet på computerne, og en af deltagerne har så kontrollen over de slides, der vises. Dette fungerer rigtig godt for dem, der har opbygget erfaring med systemet.

”Mens teknologien er forudsætningen for, at man kan kommunikere på distancen, så er det yderligere vigtigt at fokusere på, om hvad og hvordan man kommunikerer. Nogle ledere har en tendens til at snakke opgaver, hvor det måske var bedre at forholde sig til relationerne til medarbejderne. De skal kunne tale om, hvordan deres samarbejde fungerer bedst muligt. Mange er ikke trænede i at lave en forventningsafstemning af, hvor ofte man skal snakke sammen om hvad etc. Man skal altså som distanceleder også have evnen til at kunne opbygge relationer og kommunikere om dem,” siger Rikke Lindekilde.

To effektive kursusdage

De tillidsfulde relationer over fysiske afstande har længe været i fokus hos CfL, og efterspørgslen på kurser i virtuel ledelse – eller distanceledelse – er stigende.

CfLs kursus i distanceledelse er på to arbejdsdage og er tilrettelagt for både den leder, der har brug for at få genopfrisket eller suppleret hendes viden om distanceledelse og for dén, der er helt ny i distanceledelse. Værktøjerne sætter deltageren i stand til – sammen med medarbejderne – at få skabt resultater og samtidig fastholde en god relation til medarbejderne.