Vi har hver især vores måde at træffe beslutninger på, og de kan være hensigtsmæssige eller uhensigtsmæssige. Hvis du vil have en velfungerende og effektiv ledergruppe, er det afgørende, at gruppen har styr på sine beslutningsprocesser.

Kender du det, at gå fra et møde med en fornemmelse af, at I ikke fik brugt nok tid på at vende tingene, inden beslutningen blev truffet? Eller måske oplever du det modsatte, at der blev brugt for lang tid på en beslutning?

Beslutninger er en vigtig del af alle lederes hverdag, og forskellig forskning peger på, at den enkelte leder tillægger sig nogle bestemte vaner, når det kommer til at træffe beslutninger. Med vanen får vi hver især en forkærlighed for at beslutte på bestemte måder, og de tillærte vaner vil i nogle situationer være hensigtsmæssige, hvor de i andre situationer vil være uhensigtsmæssige.

Hurtige vs. langsomme beslutninger

En ledergruppes vaner omkring beslutningsprocesser påvirker mødekulturen i ledergruppen. Hvis flertallet af lederne i en ledergruppe foretrækker hurtige beslutningsprocesser, så bliver møderne korte med fokus på hurtigt at få besluttet og sat handling bag beslutningen. Ofte vil de arbejde med action-lister og ansvarspersoner på hvert punkt. En gruppe med denne type af møder vil typisk have fokus på effektivitet, resultater og eksekvering.

Hvis flertallet af ledere i en ledergruppe derimod foretrækker analytiske og velovervejede beslutningsprocesser, så bliver møderne lange med fokus på en metodisk grundighed. Der bliver kigget på mange data og vendt mange forbehold. En gruppe med denne type af møder vil typisk have fokus på at finde den kvalitetsmæssige bedste løsning, der holder på den lange bane.

Det ene eksempel er ikke mere rigtigt end det andet. Begge tilgange vil være hensigtsmæssige men i forskellige situationer. Men hvordan skelner vi?

Graden af kompleksitet og konsekvens afgør tempoet

Når vi skal afgøre, hvordan beslutningsprocessen kan optimeres, kan vi kigge på kompleksiteten og konsekvenserne af beslutningen.

En tommelfingerregel kan være, at jo bedre vi kender området og konsekvenserne for beslutningen, jo hurtigere bør beslutningsprocessen være. Og omvendt, hvis man som ledergruppe står overfor en ny situation, hvor der er mange ukendte faktorer, kompleksiteten er høj, og konsekvenserne er svære at gennemskue eller store, jo mere tid bør ledergruppen så også bruge på beslutningen.

CfLs seneste INDIKATORTM om daglig ledelse 2017 viser, at virksomheder, der investerer i at sammentømre ledelsesgruppen, ser ud til i højere grad at skabe øgede og stabile resultater. En del af at skabe en velfungerende og effektiv ledergruppe er, at gruppen har styr på sine beslutningsprocesser, dvs. at gruppen finder ud af, hvornår det betaler sig at bruge lang tid på beslutningerne, og hvornår det skal gå hurtigere, så det ikke bliver flertallets beslutningsvaner, der styrer processen. Hvilken beslutningsstil, der er den optimale, afhænger af situationen.

 

Kom med til Inspirationsmøde – Decision StylesTM (Webinar) den 8. november

Kom med til Inspirationsmøde – Decision StylesTM (København) den 9. november