Når virksomhedens forandringsprocesser aldrig i mål?

Omgivelsernes konstante og stadig hurtigere udvikling betyder, at virksomheder fra den ene dag til den anden skal være gearet til at tilpasse sig ændringer i markedet.

Det medfører løbende forandringsprocesser internt i virksomhederne. Men uanset hvor godt disse processer er planlagt, kommer nye tiltag ikke til at fungere, hvis ikke der samtidig er fokus på samarbejdet og de mennesker, der skal bære forandringerne igennem.

Ofte vil forandringsprocessen nemlig kræve ændret adfærd og rutiner hos medarbejderne. Derfor er det afgørende, at lederne har overblik over den enkeltes individuelle behov og teamets forskellige tilgange til opgaver. På den måde kan både planlægning og kommunikation omkring forandringerne målrettes, så der sikres en større forståelse, der i sidste ende resulterer i en succesfuld og smertefri proces.

Ved hjælp af værktøjerne Element B og Jungiansk Typeindeks får lederen en brugbar indsigt i såvel følelsesmæssige som rationelle menneskelige faktorer, der med fordel kan tages hensyn til for at sikre en vellykket forandringsproces.

På den måde kan virksomheden tilrettelægge forandringsprocesser og kommunikere målrettet, så medarbejderne føler sig tilstrækkeligt inddraget og har forståelse for den nye situation. Det er altafgørende for, at adfærd, relationer og samarbejde kommer til at fungere optimalt i nye rammer.