ABD kan også være en mulighed for livet

I 15 år har tidligere administrerende direktør Jes Damsteds netværk holdt sammen og lært af hinandens karrieremæssige og personlige udvikling. Det gør Advanced Business Development, ABD, til en god investering for både virksomheden og deltageren.

Hele den øverste ledergruppe i forsikringsvirksomheden Forca A/S vil senest om to år have gennemgået lederudviklingsforløbet Advanced Business Development, ABD, hos CfL. En af de syv ledere har allerede været igennem ABD, én er midtvejs, og to skal begynde på det næste forløb.

Den tidligere administrerende direktør Jes Damsted har som den syvende leder for mange år siden været igennem et lignende udviklingsforløb, og det er den direkte årsag til, at de øvrige seks ledere nu også får chancen. Jes Damsteds deltagelse har nemlig været så stor en succes, at han og netværket fra dengang stadig mødes to gange om året for at drøfte karrieremæssige udfordringer og blive inspireret af eksterne foredragsholdere. Jes Damsted fortæller:

Netværk med eget site

”Jeg var i 1996 på dét, der hed Perspektiv i Ledelse, PIL hold 14, og jeg har fået rigtig meget ud af det forløb. Dels fordi det strakte sig over otte måneder. Herunder havde vi et ophold på INSEAD, hvor vi fik den internationale dimension med, som også findes på ABD i dag. Dels fordi vi 15 år efter stadig mødes to gange om året. Vi har lavet en forening med faglige arrangementer, hvor vi skiftes til at sidde i det, vi kalder for præsidiet. Vi har også vores egen hjemmeside www.pil14.dk, hvor alle kan se, hvad vi laver og hvilke arrangementer, vi har haft gennem årene. Det er min baggrund for at mene, at det forløb, som Dansk Management Forum dengang udbød, og i dag er blevet til ABD hos CfL, er et rigtig godt forløb,” siger Jes Damsted.

For virksomheden og individet

”En af mine grunde til at sende ledergruppen på ABD er, at vi får et fælles afsæt for at tale strategi og udvikling og i det hele taget udvikle hele ledelseskulturen på det øverste ledelsesniveau, som består af i alt syv personer - inklusive mig selv. Der er flere af de ledere, der ikke tidligere har været niveau 2 ledere, altså refereret direkte til en direktion, men har siddet længere nede i systemet.”

”Der er det min oplevelse, at vi gennem deltagelse i ABD-forløbet får mere perspektiv på udførelsen af den enkeltes ledelsesgerning. Det er det grundlæggende formål med dette - at få hele ledergruppen til at tænke mere overordnet strategisk til gavn for virksomheden. Jeg anser i øvrigt ABD for det bedste udviklingsforløb, vi kan tilbyde vores ledergruppe,” siger Jes Damsted.

CfLs udviklingsprogram ABD er unikt ved målrettet at skabe værdi for virksomheden såvel som for individet. CfL anvender i stort omfang sine egne rådgivere, som gennem de jævnlige Indikatorer blandt CfLs medlemmer har et indgående kendskab til dansk erhvervslivs udfordringer.

Ung virksomhed

Forca A/S er en forholdsvis nystartet servicevirksomhed indenfor pensionsområdet. Virksomheden blev etableret i slutningen af 2006 ved en fusion fra pensionskassen PKA. Forca A/S arbejder i dag som full scale servicevirksomhed for PKA, Pædagogernes Pensionskasse, PBU, Lærernes Pension og Finanssektorens Pensionskasse, FSP. Forca A/S er en B2B-virksomhed, som arbejder i sine kunders navne – og ikke under navnet Forca A/S. Virksomheden opkræver præmier for 12-14 mia. kr. om året og udbetaler for omkring fire mia. kr. pensioner om året.

”Vi er sat til for at skabe mest mulig stordrift for vores kunder sammenlagt over en halv mio. medlemmer. Der er lidt over 300 ansatte i dag, hvoraf halvdelen er nye folk. Vi kom fra at være en del af en intern organisation, som servicerede én pensionsvirksomhed, men som i dag fungerer som en kommerciel virksomhed, der betjener flere kunder. Vi begyndte med en helt ny ledelsesgruppe, hvor vi brugte det første trekvarte år til at få gruppen på plads, og det er dén, jeg successivt er i gang med at sende på ABD-forløbet.”

En mere agil ledergruppe

Jes Damsted mener, effekten af ABD-udviklingsforløbet hurtigt viser sig i forbindelse med de strategidiskussioner, ledergruppen har og skal have i fremtiden i kraft af de evner, som den enkelte udviser, og når der skal formuleres handlingsplaner for at flytte virksomheden fra A til B.

”Det kan være, når vi diskuterer, at vi skal effektivisere, øge kundetilfredsheden, øge performance på betjening af telefonerne eller drøfte vores serviceleverance-aftale osv., og når ledergruppen samlet set finder de rigtige initiativer til at løse de udfordringer, som vi har i virksomheden. Jeg tror ikke, at vi nødvendigvis har udfordringer, der er mere specielle end i så mange andre virksomheder, men det handler om at få et fælles fundament, der gør, at vi også får en mere agil ledergruppe,” siger han.

En mulighed for livet

Jes Damsted siger, at den første forudsætning for, at deltagelsen i ABD bliver en længerevarende succes – udover det direkte udbytte af forløbet – er, at deltageren kommer på et hold, hvor det personlige spiller med.

”Hvis holdet fungerer, kommer du relativt tæt ind på hinanden og får åbnet for nogle personlige, ledelsesmæssige udfordringer over for nogle mennesker, som på den måde kommer til at kende dig langt bedre end de kolleger, du sidder med til hverdag. Det betyder også, at hvis du griber denne mulighed, så har du en chance for fremadrettet at blive ved med at anvende dine kontakter til at drøfte fremtidige ledelsesudfordringer, som du måske ikke synes, du kan diskutere i det ledelsesforum, du sidder i til hverdag.”

”Det lyder selvfølgelig lidt stort at sige det på denne måde, men det er en mulighed for livet, hvis man forstår at udnytte den,” slutter tidligere adm. direktør Jes Damsted.