CfL og DONG har udviklet den ultimative ledelsestræning for offshore CoReps

God ledelse, effektivitet og sikkerhed hænger uløseligt sammen, siger Senior Director Eigil Hannestad i Well Constructions under DONG Exploration & Production.

Company Representatives, Company-mændene eller blot CoReps. DONG Energy’s repræsentanter på borerigge og skibe i Nordsøen har mange navne, men fælles for dem er, at de er ledere uden personaleansvar. Alligevel har de en ekstrem betydningsfuld, ledelsesmæssig rolle overfor hoved- og underleverandørernes mange medarbejdere. Det falder således tilbage på CoReps, hvis sikkerheden eller effektiviteten ikke er i orden på de sikkerhedskritiske arbejdspladser i Nordsøen.

Topkarakter

Derfor har DONG og CfL udviklet et træningsprogram, der understøtter både repræsentanternes rolle som ledere uden personaleansvar og DONGs krav til effektiv og sikker ledelse af offshore operationerne. I 2012 gennemførte CfL tre forløb for DONG’s CoReps. Eigil Hannestad, der leder boreaktiviteterne i Well Constructions under DONG E&P, siger om resultatet af samarbejdet med CfL: ”På en skala fra 1-10 er vi helt oppe i 9-10, hvis jeg skal bedømme det færdige træningsforløb. Derfor har vi fra og med 2013 gjort det obligatorisk for alle vore CoReps. De operationer, der er mest effektive, er også dem, der er mest sikre. Det handler jo om, at folk planlægger og kommunikerer godt og ved, hvor de har hinanden. Så går det alt sammen op i en højere enhed. God ledelse, effektivitet og sikkerhed hænger uløseligt sammen,” siger Hannestad.

Han understreger, at selv om træningsprogrammet er skræddersyet til DONGs formål, vil det absolut kunne anvendes til træning af ledere i andre industrier.

Ulykken

Eigil Hannestad havde allerede i længere tid været på udkig efter det helt rigtige udviklingsforløb i ledelse for deres CoReps, da en britisk statsborger i november 2009 omkom ved en arbejdsulykke på boreriggen Maersk Resolute, hvor DONG E&P var operatør. ”Når der sker en hændelse, undersøger vi, hvad der er sket. Gennemgående finder vi, at problemet ligger i samspillet mellem operatøren, som er os, boreoperatøren og alle de underleverandører, som kontraheres gennem DONG, men som indgår i rigejerens arbejdsprocesser og sikkerhedssystemer derude på havet. At få kommunikationen til at fungere mellem alle disse parter er ret svært. Det er ofte dér, at vi får nogle uklarheder, fordi kommandolinjen kan blive lidt utydelig,” konstaterer Hannestad.

Mødet med CfL

Det første DONG gjorde efter ulykken var at sammenfatte CoReps Ground Rules for den kultur, som selskabets ledelse ønskede, at deres CoReps skulle agere i henhold til. Men med Hannestads ord, så har den slags nedskrevne regler det med at ende i en mappe på reolen. ”Derfor satte vi os for at få lavet et specifikt træningsprogram for CoReps. I den forbindelse var vi ude på kursusmarkedet for at finde dét, vi havde brug for. Vi fandt i stedet CfL, udviklingsprogrammet Prolog for ledere uden personaleansvar, forfatteren til ledelsesbogen ”Unplugged”, chefrådgiver Ulrik Ramsing og hans kolleger. Hos CfL fandt vi præcist dét, vi var ude efter, og vi fik troen på, at vi sammen kunne lave det træningsprogram, vi drømte om.”

DONG og CfL brugte derefter en stor del af 2011 til at få designet træningsprogrammet, hvor DONG bragte nogle af deres CoReps og operationelle folk sammen med CfLs team.

Træningsriggen

Resultatet er blevet et 11 dages udviklingsforløb opdelt i tre moduler. For at skabe de bedst mulige og mest realistiske forhold at træne under lejede vi som led i det ene modul DONG boreriggen ”Ullrigg” ved Stavanger. Der blev også hyret professionelle skuespillere til at agere modpart i rollespil, hvor deltagerne kunne afprøve deres nye ledelsesværktøjer fra undervisningen. Samtidig fik deltagerne mulighed for at øve situationer, som de tidligere havde oplevet, og som de gerne ville håndtere på en anden måde med den nye viden, de nu havde. ”De tilbagemeldinger, vi har fået på programmet, siger helt klart, at det blev ret afgørende for undervisningen, at vi gik det skridt længere og brugte de ekstra ressourcer på både borerig og skuespillere,” siger Eigil Hannestad.

Vedligeholdelsen

DONG og CfL har aftalt det fjerde træningsforløb i 2013. Samtidig har CfL udviklet et koncentreret træningsprogram for lederne af alle DONG’s CoReps. Det er typisk folk, der sidder onshore, og som CoReps rapporterer til. ”Vi vil på den måde være sikre på, at alle forstår sproget og det fokus, som CoReps har,” siger Eigil Hannestad.

For at sikre vedligeholdelsen af ledelsesværktøjerne er træningsprogrammet udvidet med et netværk, hvor CoReps mødes tre gange om året for at drøfte deres erfaringer med ledelsesværktøjerne på arbejdet. Deltagerne får desuden mulighed for at blive coachet ude på boreriggene eller skibene et stykke tid efter deltagelsen i træningsprogrammet. Her følger CfLs rådgivere CoRep’en og evaluerer sammen med denne brugen af de værktøjer, de har tilegnet sig på kurset.

Hvis coaching offshore ikke er mulig, er der aftalt et såkaldt ”fallback” til coaching på distancen via de iPads, som alle deltagere får og anvender som en del af programmet. Foruden videotelefoni anvendes iPads til de pædagogiske processer. De indeholder desuden det underliggende referencemateriale, der supplerer programmets fysiske spillekort, som visuelt opsummerer både Ground Rules og de anvendte ledelsesværktøjer.

Hør Ulrik Ramsing på OlieGasDanmark Offshore Safety Conference fremhæve nogle af de vigtigste ledelsesgreb, som har indgået i DONG E&P CoRep leadership programmet.