Fremtidens globale lederskab udvikles i internationale rammer

Der hentes inspiration og konkret viden i både Malaysia og Oxford i England, når deltagerne i toplederprogrammet Advanced Business Development, ABD, gennemgår modulet Global Management.

I byen Enstone i Oxfordshire i England ligger den tilsyneladende meget uakademiske motorsportsvirksomhed Lotus Formel 1 med over 500 ansatte og en omsætning på fem milliarder kroner. Her udvikles fremtidens Lotus racerbiler på en måde, som ledere og den akademiske verden også kan lære noget af. Derfor er der i ledelsessammenhæng ikke langt fra Enstone og til de gamle, historiske universitetsbygninger i Oxford, hvor CfL afholder en del af toplederprogrammet Advanced Business Development, ABD. Hovedtemaet i Oxford denne gang var ”effektivisering & performance”.

Carsten Harms, der er tidligere chef for Viden & IT i Eksport Kredit Fonden, EKF, har netop afsluttet toplederprogrammet, og han blev - som de øvrige deltagere - meget imponeret over Oxford og ikke mindst Lotus i Enstone.

Dedikeret team

”Jeg har aldrig været et sted, hvor der var så massiv dedikation, som det Lotus teamet udviste. Samtidig er det en meget kompleks virksomhed, fordi det på én gang er en fremstillings-, forsknings- og udviklingsvirksomhed inden for IT, aerodynamik, brændstofoptimering og design,” siger Carsten Harms.

”På IT-siden handler det bl.a. om at lave programmer, der kan fortolke avancerede forsøg i vindtunneler eller måle en racerbils performance på alle mulige måder. I sidste ende handler det om at drive selve racingteamet, altså den gruppe af mennesker, der rent faktisk er på banen og hele organisationen, der er grundlaget for, hvordan man rykker fra det ene løb til det andet hen over en hektisk sæson.”

Det handler om lederskab

”Dybest set handler det om lederskab, at kunne håndtere en kompliceret virksomhed, og at rekruttere de rigtige medarbejdere samt at få dem motiveret og til at vokse og leve med opgaven. Det er noget, som alle kan lære af. Lederne var i øvrigt utroligt beskedne mennesker, som var helt nede på jorden og i øjenhøjde med alle – fra ham, der betjener svejseapparatet og opad i virksomheden. Jeg fik en klar fornemmelse af, at de alle har en idé om, at de bidrager til det samlede resultat i den fabrik, og at hensynet til helheden er med til at drive alle delaktiviteterne igennem på allerhøjeste niveau,” siger EKFs tidligere chef for Viden & IT.

EKF som godt eksempel

Carsten Harms og de øvrige deltagere skulle i løbet af ugen i Oxford præsentere egne forslag eller eksempler på gennemførte effektiviseringer og god performance. Carsten Harms  præsentation af EKFs arbejde med at effektivisere processerne i den stærkt vækstende kreditfond høstede stor anerkendelse og landede blandt de tre bedste eksempler, da deltagernes bidrag efterfølgende blev vurderet.

”EKF har været gennem en periode med meget markant vækst, og det har sat vores processer under et ganske betydeligt pres, fordi vi, i vores hast og iver efter at levere de produkter markedet efterspørger, ikke har haft den fornødne tid, ro og omtanke til at trimme vores processer til at fungere optimalt,” fortæller Carsten Harms.

”Derfor har vi etableret en slags intern pipeline for koordineringen af de ofte langstrakte behandlinger af kreditgarantierne, som gør, at vi meget bedre kan udnytte vores kapital, meget bedre overskue risikoen i de forskellige regioner i verden og give vores kunder en meget bedre og hurtigere sagsbehandling,” fortæller Carsten Harms om EKF, der siden 2002 har øget garantikapitalen fra 14 mia. kr. til næsten 69 mia. kr. i 2011, hvor resultatet efter hensættelser blev på 515 mio. kr.

Anerkendte forskere

I Oxford blev Carsten Harms og de øvrige deltagere undervist af blandt andre to anerkendte forskere, Paul Chapman, der er Director for Master of Project Management og Dr. Marc Ventresca fra Saïd Busines School ved Oxford Universitet.

”Paul Chapman havde en meget jordbunden tilgang til, hvordan man griber Performance Improvement an. Hans fokus var, at få indholdet i lærebøgerne bragt helt ned på jorden i en helt konkret kontekst og få sat nogle helt konkrete målsætninger.”

”Marc Ventresca fokuserede meget på processer, som er noget mere komplicerede at angribe. Han havde nogle meget moderne fortolkninger af, hvordan processerne kan angribes. Det var på et højt akademisk niveau, og et af hans fokusområder var, hvordan man arbejder i netværk og udnytter mulighederne i netværk.”

”Marc Ventresca havde som en slags mantra, at ”The future is already here – it’s just unevenly distributed.” Det kan vi bruge som en påmindelse om, at der ligger muligheder over alt, hvis man forstår at afsøge de steder, hvor fremtiden ligger lige for. Udsagnet kan bruges om helt banale, specifikke valuta arbitragemæssige vinkler til at rumme mere filosofiske perspektiver om ulighed, velstand, kulturer m.m.”

ABD bottom line

Carsten Harms siger, at ABD toplederprogrammet har været ganske fantastisk på mange måder.

”Det har været utraditionelt i forhold til, hvad jeg normalt kunne forvente mig af sådan noget. Det har selvfølgelig været fagligt tungt, men nogle af de største oplevelser har været gennem virksomhedsbesøgene og de øvrige deltagere. Vi blev ekstremt godt og heterogent sammensat, og det giver en fantastisk god energi og sparring på tværs. Kombineret med, at vi alle møder op med et længere perspektiv, fordi vi skal være sammen i længere tid. Det har givet en utrolig åbenhed fra starten, og jeg har ikke før oplevet noget, der bare nærmer sig på andre lignende programmer,” slutter Carsten Harms.