God kommunikation gør ledelse mere effektiv og involverer medarbejderne

Udviklingsprogrammet Strategisk lederskab gav director Hanne Benn Thomsen fra Chr. Hansens afdeling for Global Quality Management bedre redskaber til at kommunikere mere effektivt med kolleger og medarbejdere i virksomheden. Det har givet gode resultater på flere områder – og så har programmet bekræftet hende i, at meget af det, hun i forvejen gjorde som leder, faktisk er godt.

Hver dag spiser omkring en halv milliard mennesker jorden over fødevarer, der er tilsat eller bearbejdet med naturlige ingredienser fra virksomheden Chr. Hansen A/S i Hørsholm. Medansvaret for fødevarernes høje kvalitet og sikkerhed kræver en nøje global overvågning og opfølgning, så virksomhedens produkter lever op til de vedtagne standarder, som ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 og ISO 14001. Den opgave hviler blandt andre på director Hanne Benn Thomsen fra afdelingen for Corporate Quality Management.

Hanne Benn Thomsen er leder for en række specialister og skal i det daglige få specialisterne samt et globalt netværk af medarbejdere og samarbejdspartnere til at spille sammen. En opgave, der kræver et godt og effektivt samarbejde, men hvordan? Har jeg allerede de rigtige redskaber, eller kan min lederrolle udvikles yderligere til gavn for mig selv, medarbejderne og virksomheden?

Jordnært og anvendeligt

Spørgsmålene fandt Hanne Benn Thomsen svarene på i løbet af 3 x 4 dages deltagelse i CfLs lederudviklingsprogram Strategisk lederskab, som var det ene af to udviklingsforløb, som Chr. Hansens HR-afdeling anbefalede. ”Jeg valgte Strategisk lederskab, fordi det var det mest jordnære og praktisk anvendelige. Desuden fik både jeg og HR-afdelingen lejlighed til at træffe CfLs programchef inden valget af udviklingsprogrammet,” siger Hanne Benn Thomsen.

Strategisk lederskab gennemgås i løbet af fire måneder og rummer elementer som forretningsudvikling i egen virksomhed, udvikling af lederrollen, forandringsledelse og kommunikation samt etablering af et netværk med de øvrige deltagere i programmet.

Kommunikation

Hanne Benn Thomsen afsluttede udviklingsprogrammet i efteråret 2008 sammen med 14 andre ledere fra vidt forskellige virksomheder. Udbyttet af programmet opsummerer hun således: ”Det kan ikke gentages for mange gange, hvor vigtig en rolle kommunikation spiller. Den er med til at inddrage folk og få dem med på vognen. Alting strander, hvis ikke kommunikationen er i orden. Virksomhedens strategi kan jo ikke bruges til noget, hvis ikke hele organisationen er med. Udviklingsprogrammets meget korte og klare præsentation på kun tre slides med pointerne i udviklingsforløbet har jeg virkelig lært noget af. Drop detaljerne og få budskabet ud”, konkluderer Hanne Benn Thomsen.

Involvering

Hun understreger, at udviklingsforløbet har anskueliggjort, hvor meget man kan få ud af at inddrage andre i sine processer. ”Man når meget hurtigere frem til nogle brugbare ideer, når man bruger sit netværk og sine kolleger i stedet for at sidde og bokse med tingene alene. Jo tidligere i procesforløbet, jeg inddrager folk, desto bedre forløber det,” fortæller Hanne Benn Thomsen. Hun havde som personlig businesscase sammenlægningen af to funktioner i virksomheden. De to afdelinger endte med at forblive selvstændige, men arbejdet med casen har alligevel givet resultat: ”Samarbejdet mellem de to afdelinger er blevet meget tættere. Jeg har fået mange input til, hvordan man driver disse processer og har fået nogle værktøjer til at kommunikere budskabet om, hvorfor de er sat i verden og samtidig  inddrage så mange som muligt i processerne”.

Bekræftelse

Den personlige business case har haft en anden betydning for hendes overvejelser med hensyn til udvikling, planlægning og lederstil. Hanne Benn Thomsen er nemlig blevet bekræftet i, at den måde, hun hidtil har arbejdet på, er den rigtige. Hun betegner sig selv om en kvalitetsfreak, der gerne arbejder med planer og strategier. Forløbet har vist hende, at det i stedet handler om at optimere sine processer, og at det med strategi ikke behøver at være noget vanvittigt kompliceret. ”Jeg har fået en tro på, at det jeg står for, de metodikker jeg bruger, og den måde jeg fremlægger på, egentlig er meget godt. Det er blandt andet resultatet af drøftelserne med de andre deltagere i den såkaldte stamgruppe, hvor man både får kritik og tryghed. Den feedback, jeg har fået i stamgruppen, har givet mig meget. Og vi fortsætter med at mødes”, fortæller hun.  

Opsummering

Hanne Benn Thomsen udtrykker stor tilfredshed med undervisningen, ånden i hele forløbet og opdelingen af forløbet i arbejdet med strategi og den personlige udvikling. ”Hele setuppet med stamgrupperne er rigtig godt og på et højt niveau. Jeg har ikke oplevet kriser, det er kørt professionelt ad et spor, hvor der altid var en vej tilbage. Desuden har forløbet været præget af en passende mængde sociale aktiviteter. Der er tale om et helstøbt program med en god energis,lutter director Hanne Benn Thomsen.