Identifikation af personprofiler styrker teamledelse

Afdækning af og bevidsthed om sit teams personsammensætning var i fokus på andet modul af udviklingsprogrammet ’Den nye leder’. Her fik medarbejderne fra Forca og de øvrige deltagere indblik i værktøjer, der skal styrke deres evner til at lede teams.

Med en kombination af teori og praktiske øvelser om teamledelse byggede andet modul af ’Den nye leder’ fra CfL oven på første moduls erkendelse af egen lederstil. Fokus var på deltagernes ageren i samspil med andre.

”Forløbet har gjort mig bevidst om, at jeg reagerer på helt bestemte måder i bestemte situatio-ner. Sammen med redskaber til identifikation af mit teams styrker og svagheder, blev vi klædt på til at tilpasse vores ledelsesstil, så ressourcer og kompetencer anvendes bedst muligt,” fortæller Sif Linding Kristensen, der er Customer Relation Manager hos virksomheden Forca.

Anvendelige værktøjer i dagligdagen

Netop afdækning og håndtering af forskellige persontyper var et centralt tema for Sif og de øvrige knap 25 deltagere på forløbets andet modul.

”Værktøjerne til afdækning og håndtering af forskellige persontyper, er meget håndgribelige og lette at anvende, når jeg kommer hjem i virksomheden. Personligt vil personprofilerne hjælpe mig til at udarbejde et team-charter, der opstiller spilleregler, normer og værdier for arbejdet i teamet,” påpeger Sif Linding Kristensen, der samtidig oplevede modulet som en øjenåbner:

”Jeg fik klarhed over, hvad ledelse er for mig, og hvor jeg ønsker at bevæge mig hen som leder."