Specialister i ledelse og sikkerhed mødes, og et unikt program opstår

CfL har bragt en række validerede ledelsesredskaber og erhverspsykologiske koncepter i spil, og sammen med DONG E&P har CfL skabt et træningsprogram for offshore Company Representatives, CoReps – med potentiale inden for andre industrier.

Det nyudviklede CoRep træningsforløb for DONG Exploration & Production’s repræsentanter på borerigge og skibe i Nordsøen retter sig umiddelbart mod situationer, hvor lederne skal få samarbejdspartnere og underleverandører til at samarbejde effektivt, uden at sikkerheden på arbejdspladsen kompromitteres. Træningsforløbet har så mange kvaliteter, at det har et stort potentiale i andre industrier.

Forløbet indeholder undervisning i ledelsesredskaber, personlig afklaring og erhvervspsykologiske koncepter. Træningen i brugen af redskaberne sker i praksis gennem rollespil og coaching on site. Bagefter etableres CfL-faciliterede netværk til at sparre om CoReps erfaringer fra arbejdet med redskaberne.

Inden undervisningen og træningen har alle deltagere en individuel samtale med en af CfLs erhvervspsykologer. Der bliver samtidig lavet en 360 graders måling af deltagernes ledelsesmæssige kompetencer. I løbet af træningsforløbet fokuserer lederen på nogle individuelle læringsmål. Disse mål bliver inddraget i case-arbejdet og i den coaching, som deltagerne bagefter får tilbudt on-site eller som coaching på distancen via de iPads, som indgår i materialet til forløbet.

Elementerne i det 11 dages træningsforløb består af validerede værktøjer og erhvervspsykologiske koncepter fra CfL og repræsenterer den helhedstænkning, som CfL står for gennem uddannelse, rådgivning og netværk. CfLs bidrag til CoRep træningsprogrammet er nøje udvalgt og kombineret med DONG E&P’s ønsker og krav til det høje sikkerhedsniveau, som CoReps arbejder under på Nordsøen.

CfLs validerede værktøjer og koncepterne, der er anvendt i træningsforløbet, er:

  • Prolog. Er en del af det åbne tilbud ifm Leadership Pipeline og udviklingen af ledere på alle ledelsesniveauer.
  • Situationsbestemt Ledelse®II
  • Decision Dynamics Decision StylesTM
  • Coaching  
  • Spørgeteknikker
  • Konfliktforebyggelse
  • Håndtering af følelser
  • Kulturhåndtering

CfLs rådgiver der er tilknyttet forløbet

Yvonne Duval Thomsen, virksomhedsrådgiver:

”Under optakten til træningsprogrammet kortlægger vi deltagernes ledelseskompetencer, og de personlige mål med træningsprogrammet defineres som Individual Learnings Objectives, ILO. Disse spiller en vigtig rolle under træningen, og når hverdagen igen melder sig.”

Ulrik Ramsing, chefrådgiver:

”Programmets store succes skyldes i vid udstrækning deltagerne selv. Inden for rammerne af programmets design har de gennem workshops og interviews været meget aktive i arbejdet med at vælge og vinkle værktøjer og cases, der genspejler deres hverdag.”

Belinda Lange, chefrådgiver:

”Som coach har jeg fulgt deltagerne i deres arbejde på Nordsøen efter gennemførelsen af programmet. Det er imponerende at se, hvor gode deltagerne er blevet til at anvende ledelsesredskaberne, og hvordan de har udviklet sig som personer og ledere.”

Hør Ulrik Ramsing på OlieGasDanmark Offshore Safety Conference fremhæve nogle af de vigtigste ledelsesgreb, som har indgået i DONG E&P CoRep leadership programmet.