Fatale beslutninger i dårligt samstemte ledergrupper

Når lederne i en ledergruppe ikke er sammenspillet og udsættes for voldsomt pres, træder en række uhensigtsmæssige mekanismer i kraft. Der opstår en form for inerti, som langtfra er gavnlig, især ikke i krisetider.

 Af CfL

Flere steder ser vi, at ledergruppemøderne blive stadig mere ineffektive, nu hvor krisens første adrenalin har lagt sig, og de udefrakommende faktorer ikke forbedrer sig. En forklaring, der hyppigt tys til, er, at ledere mister modet, fordi de er løbet tør for spareområder.

Men vi ser også en anden årsag. Mange steder er der opstået en stor uklarhed om fakta, og der bruges forholdsvis længere tid på at diskutere beslutningsgrundlaget mere end på selve beslutningen. Det skyldes muligvis, at resultaterne udebliver, og at der derfor opstår et behov hos den enkelte leder for at dokumentere sine præstationer på anden vis. Fokus flytter sig fra resultater til indsatser, og målemetoder bliver stadig mere kreative og inkonsistente, fordi fokus samtidig flytter sig fra det centrale til det lokale.

Uanset årsag er det et faresignal om dårligt samstemt ledelse, som ikke bør overses. Vi ser en alvorlig risiko for, at ledergrupperne fragmenteres mere og mere.

Utiltrækkelige reaktioner
En konstruktiv tilgang til at kvalificere ledergruppen er i højere grad at se på, hvilke forsvar den enkelte leder tyr til, når presset bliver for stort og man måske mister troen på egen formåen. Eller endnu værre; man tyr til arsenalet af erfaringsbaserede reaktioner, som var relevante engang, men ikke er tilstrækkelige til at håndtere den nuværende konjunktur.

Det forhindrer ledergruppen i at løfte sin opgave – at skabe handling, der kan guide hele organisationen gennem krisen på en måde, der er bedre end gennemsnittet.

Det kræver mere end blot at identificere spareområder at være tilstrækkelig innovativ til at finde nye veje gennem krisen. Krisen har understreget for os, at vi skal kunne agere i en usikker kontekst. En helt grundlæggende præmis for at have ledelsesmæssigt overskud til at kunne håndtere og måske endda udnytte usikkerhed er, at der ikke er unødig uklarhed om fakta. Ved at vide, hvad man ved, bliver der overskud til at lave scenarier og lægge handlingsplaner, for det man ikke ved. Og det er det, der er behov for i vindende ledergrupper.

Individerne i gruppen behøver hinanden for at løfte opgaven. Jo større usikkerhed og kompleksitet, desto mere er der brug for det brede syn på beslutningsgrundlaget.

Når ledergruppen i stedet fragmenteres skyldes det, at den ikke er tilstrækkelig samstemt. Der er ikke den nødvendige tillid, tryghed og lyst til at præstere på andres vegne. Konsekvensen er, at ledere ikke involverer ledelseskolleger i beslutninger og i stedet baserer sig på egne erfaringer og egen intuition og isolerer sig om beslutningen.

Debat om løsninger
Ledere kan øge sandsynligheden for at træffe gode beslutninger ved at indhente og anvende relevante erfaringer og data, ved at turde blive udfordret og debattere mulige løsninger i ligeværdige grupper og ved at arbejde ud fra overordnede retningslinjer i form af en klar strategi eller nogle få enkle regler. De kan også øge overvågningen af beslutningsprocessen og konsekvenserne af beslutningerne for at sikre, at beslutningerne bliver taget og får den ønskede effekt. Det kræver i bund og grund et velfungerende samspil med ligeværdige deltagere.

Det er i krisetider mere end nogensinde nødvendigt at arbejde målrettet med ledergruppeudvikling. Dels skaber det fælles sprog om ledelse og dels skaber det relationer, der gør det lettere at rykke sammen og påpege, det der bør påpeges, under pres.

Det er livstruende at se på ledergruppeudvikling som noget, der foregår i overskudsperioder, og som betyder penge ud af kassen og tid væk fra driften. Ledergruppeudvikling bør være en kontinuerlig proces, som meget vel kan fungere som en del af driften.

Det er for dyrt at spare på det, der skal sikre, at de beslutninger, der skal bringe virksomheden godt igennem krisen, tages og eksekveres.