Hjemmelavede løsninger koster

Ledelsesdisciplinen er gjort langt mere kompliceret, end fornuftig forretningsdrift kalder på. Det skyldes blandt andet de mange hjemmelavede koncepter og dårlige kopier.

Selv om der dagligt udgives ny ledelseslitteratur, skabes der ikke meget ny viden på området. Der mangler efterspørgsel efter god forskning, og de, der er dygtige til at sælge ledelseskoncepter, er sjældent lige så dygtige til at udvikle.

Bred forskning og gode erfaringer

Meget ledelsesforskning er ikke specifik nok til at føre til ny viden. De få dygtige forskere bliver ofte så populære, at de breder sig og bliver eksperter i alt inden for ledelse. Desværre tit med den konsekvens at produktionen af ny viden mindskes.

Meget af den ledelse, der bedrives i praksis, bygger på en persons dygtigt konceptualiserede erfaring fra en enkelt eller ganske få virksomheder. En ny bog indeholder invitation til foredrag, som giver konkrete konsulentopgaver. Det giver referencer, som giver flere konsulentopgaver. Vupti. Et koncept.

Alt for mange virksomheder bygger sin ledelsesudvikling på et kludetæppe af disse hjemmelavede koncepter, som afløser hinanden i takt med bøgerne på lederens skrivebord. Det koster både tid og kroner og skaber ikke altid bedre ledere.

Lederens dårlige samvittighed

Ledelse er den enkeltfaktor, der har størst indflydelse på resultater. Der er heldigvis opstået en bred erkendelse af, at ledelsesudvikling ikke kan nedprioriteres. Bagsiden er, at ledelse er blevet noget, alle har en mening om. Der er altid en, der netop har læst en bog eller hørt et foredrag, som præcist peger på, hvad lederen burde gøre. Den mindste modvind kan altid tilskrives dårlig ledelse.

God ledelse bygger på international forskning

Enhver virksomhed bør være tydelig med sine principper for, hvad der skaber de forretningsmæssige resultater. Dette ledelsesgrundlag bør fyldes ud af validerede redskaber. Det vil sige redskaber, der bygger på international forskning.

Dette er særligt vigtigt, hvis man leder globalt, idet det sikrer et fælles sprog om ledelse på tværs af landekulturer.

Certificeret træning

Nogle forskere er lykkedes så godt med deres udviklingsarbejde, at det er blevet til et koncept for specifikke ledelsesudfordringer. Det rulles ud gennem nøje designede moduler med tilhørende nøje designede kursus- og instruktørmaterialer. Koncepterne leveres i flere lande, og det er retten til at undervise eller teste, der er ydelsen.

Det geniale ved dette er den løbende udvikling, som sikrer, at det, der foregår på kurserne, er baseret på den nyeste viden. De gennemarbejdede moduler betyder, at man ikke skal være erfaren instruktør for at lave god træning. Ud over den umiddelbare fordel ved at spare dyre konsulenttimer har det en enorm økonomisk effekt på den lange bane i form af stærk forankring. Kan man få egne ledere til at gennemføre undervisningen, er effekten beviseligt allerstørst.

Ofte kan konsulenter lade sig certificere og opnår ad den vej rettigheden til at træne ledere. Certificeringen skal sikre, at udviklingen ikke stopper.

At træneren er certificeret er en indikation af, men ikke en garanti for, at der er tale om et internationalt forskningsbaseret redskab. At konceptet adresserer konkrete temaer og problemstillinger er også en god indikation.

Det betaler sig at være kritisk.