Den gode leder rækker ud efter bedre dømmekraft

Det er et stort ansvar at være leder. Den vigtigste opgave for en leder er at mobilisere handling. Handling, der bringer organisationen i den rigtige retning. Handling i dag, der ikke står i vejen for handling i morgen. Allerede i disse to sætninger har vi peget på opgaven i at få medarbejderne med, i at vide hvor man skal hen, i at kunne træffe beslutninger nu, og i at kunne fokusere på det lange sigt. Det er en balancegang i dilemmafyldt farvand, og man kan kun blive rigtig god til det, hvis man lærer hele tiden.

Det kan være svært at lære om ledelse, for når talen falder på ledelse, falder den ofte på koncepter. Tidens smag af anerkendende ledelse, mindfuldness, performance management eller lean, blot for at nævne nogle få. Det er en forsimplende fælde, som fastholder mange ledere og forhindrer dem i at blive rigtig gode. Uanset hvilket ledelsesdesign der bliver gjort til løsningen, så indeholder det nemlig både fordele og ulemper eller bi-effekter.

Den virkelige ledelsesopgave er at håndtere disse bi-effekter, så organisationen får mest muligt ud af dem. Problemet er, at mens selve konceptet kan sættes på formel eller i flotte to gange to matrixer, så kan håndtering af bi-effekter det ikke.

Det stiller krav til lederens egen dømmekraft og handlekraft. Og for at opnå en sund dømmekraft må man fylde sig med så meget erfaring som muligt. Ved at lytte til andre ledere, tale med andre ledere, fejle med andre ledere. Hverken kurser, koncepter eller kendisnetværk kan bringe dig derhen.

Det begynder hos dig selv, og det første skridt er åbenhed. Åbenhed overfor andre ledere uden for virksomheden. Åbenhed overfor lederkolleger i virksomheden. Man kan ikke tale om god ledelse uden at tale om ledergruppen. Én god leder, blandt flere middelmådige, er ikke god ledelse. Det kræver hele ledergruppens trækkraft at mobilisere handling. Du genkender en stærk ledelse på, at de individelle ledere håndterer ensartede udfordringer på en nogenlunde ensartet måde. Du genkender en dårlig på, at svaret afhænger af, hvem du går til.     

Derfor er den gode leder nødt til at se sig selv som en del af en større helhed. Og den moderne leder er nødt til at etablere løbende lederudvikling for sig selv. Ved at deltage i netværk med andre ledere, der vil ledelse. Ved at tage uddannelse med ligesindede og ved at tale om ledelse hjemme i egen organisation, ved hver en handling og hver beslutning.  

Man kan spørge sig selv, hvad vi skal med bedre ledelse, og svaret er let. Produktivitet. Værdiskabelse. Det forudsætter god ledelse. På grund af dårlig ledelse har vi skabt kulturer mange steder, hvor den enkelte medarbejder ikke har de rigtige rammer til at tage ansvar. Fordi ledelsen ikke har de greb, der skal til, for at mobilisere medarbejderne til at tage ansvar i dagligdagens processer. Det sker, når ledere ikke rækker ud. Og henter sparring fra de bedste både indenfor og udenfor organisationen.