Hvad ønsker du at opnå i 2012?

Et nyt år har meldt sin ankomst.

'Kommentar fra en chefrådgiver': Af Belinda Lange, chefrådgiver, CfL

Og igen er det oplagt at spørge sig selv, hvad du egentlig ønsker at opnå, opleve og skabe i 2012. Som individ, som medarbejder, som leder, som kollega, som organisation og som land.

Det generelle politiske debatklima beviser igen, at udarbejdelse af mål aldrig er uaktuelt. Det fyger med evige, og ofte helt berettigede, beskyldninger om upræcise, uklare, uopnåelige, umålbare, ligegyldige og ligefrem kontraproduktive mål.

Men også som individer rammes vi ofte af samme upræcise omgang med vores formuleringer af de ting, vi ønsker at opnå. Hvis vi overhovedet er kommet så langt som til at formulere vores mål. Og det har en utilsigtet effekt. I ’bedste fald glemmer vi alt om målet. I værste fald skuffer vi os selv og andre.

Mennesket har en iboende evne til at udvikle sig. Vi skaber for os selv. Vi skaber for vores familier. Vi skaber for vores kolleger og forretningsforbindelser. Vi skaber fordi vi har passion og vilje. Vi skaber for at tilfredsstille en grundlæggende iboende trang om at udvikle os og andre til mere, end vi allerede er. Det har drevet menneskeheden frem over årtusinder.

Så når du nu går ind i et nyt år, er det oplagt at beslutte, hvad du vil være stolt af at lykkes med i 2012.

I arbejdet med mål er der klassiske greb at gribe i. Mål være specifikke, målbare, attraktive, realistiske, tidsbestemt – det såkaldte SMART. Banalt, kan man indvende. Men tjek engang de politiske mål eller dem, du selv har sat dig. Hvis vi ikke er specifikke, så får hjernen meget svært ved at hjælpe os på vej. Hvis vi ikke kender beviset for målets opnåelse, kan vi ligefrem overse det, vi opnår. Hvis målet ikke for alvor rummer en reel attraktion, så kan vi ikke gå helhjertet efter det. Vi må spørge os selv, om målet det egentlige, eller blot middel til et andet og vigtigere mål? Hvis vi ikke er realistiske, kan vi miste gejsten. Hvis vi ikke har tidsfaktoren på plads, når vi mange gange aldrig ’derhen’ – det er jo et sted derude.

I CfL vil vi tilføje Helhedsorienteret og positiv eller anerkendende formuleret. Hvis målet ikke er i samklang med omgivelserne, så risikerer vi at skabe nye problemer omkring os. Det er altafgørende at formulere mål positivt, fordi vores hjernes evne til at skabe indre repræsentationer af målet, vi ønsker at opnå. Hvis vi formulerer os i sætninger som, ”jeg vil ikke længere ryge”, ”jeg vil ikke længere føle mig dum”, så er det ligesom med den lyserøde elefant, du under ingen omstændighed må tænke på. Og nu gør du det alligevel. For hjernen fokuserer på det, vi fodrer den med. Den kan ikke selv først udskille ’ikke’, og så ruller vi. For hvad var det så den skulle fokusere på i stedet? Med andre ord – vi har brug for at kunne forestille os i målet!

Jeg ønsker et godt, fremgangsrigt, berigende og udviklende 2012 til alle.