Samarbejder dit team effektivt nok?

Samarbejde og gode relationer mellem medarbejderne er en vigtig hjørnesten til at sikre højere effektivitet.

Omvendt kan dårlige relationer og manglende intern forståelse for de enkelte medarbejderes forskelligheder og behov hurtigt fjerne fokus fra opgaveløsningen og dermed resultere i ineffektivitet.

Samarbejdsværktøjet Element B sætter fokus på, hvordan medarbejderne indgår i samarbejder og opfører sig blandt andre mennesker. For eksempel afdækker værktøjet den enkelte medarbejders behov for indflydelse på arbejdsprocesser, kontrol over opgaver og åbenhed i form af inddragelse af lederen eller andre medarbejdere. Det giver alle en fælles referenceramme, mens hver enkelt medarbejder får indsigt i egne behov og en bedre forståelse for kollegaernes adfærd.

På den baggrund får lederen eksempelvis lettere ved at vurdere, om samarbejdet skal tilrettelægges anderledes, ligesom alle parter nemmere kan tage individuelle hensyn eller tilsidesætte egne behov for at holde fokus på opgaveløsningen.

Sammen med Element  B kan virksomheden med stor fordel benytte værktøjet Jungiansk Typeindeks (JTI), der bidrager med værdifuld viden om, hvordan medarbejderne griber en opgave an. For eksempel kan et enkelt gruppemedlem være meget optaget af detailplanlægning, mens andre er bedre til at tænke ud af boksen. På samme måde foretrækker nogle medarbejdere at trække sig tilbage og tænke over mulige løsninger, mens andre straks går i gang med at brainstorme med kollegaerne.

Som supplement til JTI hjælper Teamkompasset lederen med at identificere forskellige roller i teamet. Nogle foretrækker at analysere eller planlægge, mens andre er bedre til at formidle eller kvalitetssikre. Ved at sørge for det rette miks af forskellige roller skaber virksomheden og lede-ren et solidt udgangspunkt for godt samarbejde samt en effektiv og succesfuld opgaveløsning.

Sammen giver de tre værktøjer overblik over gruppens styrker, svagheder, potentialer og udfordringer. Med det kendskab er lederen for eksempel i stand til at udnytte synergier og undgå konflikter til gavn for samarbejdet og dermed effektiviteten.