Lederudvikling gav strategisk "sidegevinst"

At være leder er ofte ensbetydende med at have mange jern i ilden. Derfor er det tit forbundet med at prioritere sin tid meget detaljeret. Faglig og personlig videreudvikling skal derfor give værdi fra ende til anden.

De fleste ledere kender følelsen af at deltage i eksempelvis et seminar og føle, at man direkte spilder sin tid. Prioritering af tid er et afgørende element, når man som leder vælger sine aktiviteter. For Helle Birk Krogsgaard, der er økonomidirektør på Statens Serum Institut, har valget af Advanced Business Development-programmet været et bevidst valg i prioriteringen af tid og aktiviteter.

”Jeg lægger generelt vægt på at holde mig ajour med udviklingen gennem løbende efteruddannelse. Jeg valgte Advanced Business Development-programmet, fordi det er et forløb, hvor mange af de dimensioner, der er i ledelsesarbejdet, bliver behandlet, kædet sammen med og sat i relief i forhold til min arbejdsmæssige hverdag. Det havde også betydning, at programmet er foreneligt med et travlt arbejdsliv,” siger Helle Birk Krogsgaard.

Den personlige Business Case

”Min business case handlede om at indføre en fælles måde at forstå og arbejde med strategi på og at gennemføre strategierne på tværs af de mange forskellige arbejdsområder og medarbejderprofiler, der er på Statens Serum Institut. Advanced Business Development-programmet har givet mig mulighed for at få sparring om håndtering af nogle af de udfordringer, man møder i en forandringsproces. Det at have en business case transformerer nogle af de teoretiske kursusemner til egen virkelighed. Og man lærer mest ved at ”prøve tingene på egen krop”.

Strategisk samspil, globalisering og kommunikation

”Med en kommerciel strategisk uddannelse i bagagen er det ikke de faglige input, som har betydet mest for min hverdag, men de har givet fantastisk god inspiration og erindret om, at alle parametre skal spille godt sammen for at nå de bedste resultater. Og så har jeg har fået stor respekt for betydningen af kommunikationens kunst i arbejdet med at få organisationen til at nå sine mål,” forklarer Helle Birk Krogsgaard.

”Også det at opleve udviklingen i Indien har givet mig stof til eftertanke. Det har underbygget min fornemmelse af, at vi i Danmark skal tage globaliseringen alvorligt. Samtalerne med virksomhedsledere i Indien har også vist, at det ikke er ”bare ligetil” at udnytte de muligheder, som ligger i at samarbejde med landet. Omvendt har besøget givet en masse kontakter, som er guld værd, hvis man er i en virksomhed, som er klar til at etablere et samarbejde”.

Få strategien syretestet

”Jeg kan anbefale programmet til ledere, som arbejder på strategisk niveau med mere end én af de discipliner, som virksomhedsledelse omfatter. Det er en god anledning til at få syretestet en business case, man alligevel skal arbejde med i sin virksomhed. Og set i sammenhæng med hvad et konsulentfirma eller en coach kan koste, er programmet ikke så dyrt. Og de kapable internationale undervisere og netværksmuligheden giver en masse tillægsgevinster oveni,” slutter Helle Birk Krogsgaard.