Teamcharteret har en signifikant betydning for teamets udvikling

Gensidig ansvarlighed og god kommunikation mellem medlemmerne sætter teams i stand til at nå målet.

Teamcharteret er det centrale omdrejningspunkt i Teamledelse. Det er på basis af Teamcharteret, at et team finder sammen og opnår enighed om, hvor de skal hen, og hvordan de kommer dertil, samt hvorledes teamet kommunikerer. Med udgangspunkt i formålet med teamet, involveres værdier, normer og mål. Her fastlægges, hvordan teamet er gensidigt ansvarlige overfor hinanden og ikke mindst, hvordan beslutninger træffes i temaet, både med og uden leders tilstedeværelse.

Sikkert kompas i et hav af tilbud

Teamcharteret er det faste holdepunkt og kompas i et hav af andre tilbud som f.eks. teambuilding, teamseminar eller kick off. Teambuilding er nok det, der oftest diskuteres. Har dette en effekt? Er det andet end tant og fjas? Kunne vi ikke lige så godt have bowlet i stedet for at sove i bivuak i 10 graders frost? Fordi jeg har rappellet ned ad en høj bygning, bliver teamet så bedre i stand til at udføre sine opgaver? Vi kunne blive ved, for listen af diskussionspunkter er lige så lang som listen over opfindsomme ting, deltagerne skal igennem. Men lad os lige stoppe op her og se på, hvad formålet er og anskue det ud fra det perspektiv.

Sociale aktiviteter er OK

Hvis formålet alene er socialt og ikke skal have noget reelt dokumenteret udbytte, så vil de nævnte teamaktiviteter på mange måder være en fin løsning. Vi kan altid diskutere, om det er den mest hensigtsmæssige og etisk korrekte metode, at folk i kollegers øjne skal se deres frygt i øjnene og eventuelt udsættes for bemærkninger omkring dette efterfølgende, men under forudsætning af, at der tages hensyn til dette, er det en udmærket social aktivitet. Udfordringen for mange ledere er jo blot, at de ikke bare kan tage af sted på den type aktiviteter, hver gang der er problemer i samarbejdet. Så hvad er det, der kan give et bredere fundament, som teamet eller afdelingen kan leve længere på, og som kan sikre større produktivitet og bedre moral i teamet - både på kort og på lang sigt?

Behov for klare retningslinjer

Ser vi på samarbejdsproblemer og konflikter i teams eller mellem teams, skyldes disse ikke negative intentioner fra nogens side men derimod, at de pågældende ikke har nogle kendte og klare retningslinjer for, hvordan teamet skal samarbejde. Forbløffende mange team - og teamledere – kan desuden ikke svare på det meget enkle spørgsmål: ”Hvad er formålet med dette team? Hvad er eksistensberettigelsen af dette team?” Uden kendskab til disse ting, risikerer du som leder, at de enkelte teammedlemmer gør deres arbejde ud fra egne antagelser, hvilket ofte forårsager yderst forskelligartede måder at udføre det på. Dette skaber igen grobund for misforståelser og konflikter samt dalende produktivitet og moral i teamet.

Stor betydning for teamets udvikling

Et gennemarbejdet Teamcharter kan råde bod på dette, ligesom det vil være et yderst værdifuldt redskab, hvis der skal skiftes teammedlemmer, uanset om dette er ”menige” medlemmer eller teamlederen. Kombineret med udviklingsmodellen og ledelsesstilene, får Teamcharteret en signifikant betydning for teamets udvikling hen imod et højt ydende team med høj moral. Kan produktiviteten og moralen i dit team forbedres? I givet fald kan du få mere at vide om begrebet Teamledelse.