Indkasser gevinsten af SLII® ved at implementere modellen med det samme

Der findes flere barrierer, når Situationsbestemt Ledelse® II skal introduceres for medarbejderne, men det kan kun betale sig at implementere SLII® med det samme.

I Situationsbestemt Ledelse® II er der i den eksisterende proces taget højde for de barrierer, som deltagerne må overvinde, når de kommer hjem fra kurset og skal implementere SLII® modellen. Der er heller ikke nogen tvivl om, at den optimale måde at gøre det på er, at samle sit team/afdeling eller på tomandshånd at vise sine medarbejdere modellen og give en kort introduktion til begrebet. Alligevel er der mange, der af forskellige grunde fravælger dette meget vigtige skridt. I det følgende vil vi forsøge at beskrive de grunde, vi oftest hører og give dig en håndsrækning med hensyn til, hvad du kan gøre.

Dagligdagens barrierer

Som træner ser vi det ofte: Begejstrede kursusdeltagere der fulde af entusiasme siger farvel og næsten ikke kan vente med at komme hjem for at implementere det, de har lært. Alligevel sker det for mange, at dagligdagens opgaver og barrierer overstiger de gode intentioner. Det gælder i øvrigt uanset, hvor i verden, der arbejdes med SLII®. Her er nogle af de mest almindelige årsager:

Nogle siger, at de ikke føler sig komfortable ved at stille sig op og forklare modellen foran flere.
I dette tilfælde er løsningen at tage møderne om SLII® på tomandshånd. Find hjælp til fremgangsmåden i hæftet ”Sådan forklarer du modellen”. Denne snak vil ofte medføre, at modtageren også får øget tillid til dig som leder, fordi du på denne måde udviser en personlig interesse i at uddanne medarbejderen.
Andre siger, at de frygter for, at medarbejderne vil sige: ”Åh, nu har chefen været på kursus igen!”

Denne frygt kan vel være velbegrundet i de tilfælde, hvor chefen ofte er på kursus og kommer hjem og anvender det lærte i 14 dage, for så at vende tilbage til sit gamle jeg igen. Og ærligt talt, der vil altid være en fare for, at dette sker – specielt hvis den pågældende chef aldrig implementerer de mekanismer, der hjælper med at fastholde indsatsen. Men hold dig ikke tilbage af den grund: Netop her er SLII® et meget stærkt koncept, idet hele ideen jo er, at ledelse er et partnerskab, hvorfor det anses for naturligt, at medarbejderne tager medansvar for at blive ledet.

Medarbejderens udvikling i fokus

Hvis en medarbejder klager over chefens indsats, er spørgsmålet jo, hvad de selv har gjort for, at chefen kan lede dem bedre? Har de oplyst ham eller hende om, hvilke opgaver de mangler mere instruktion i, og til hvilke de mangler noget støtte? Svaret er, at det har de typisk ikke. Hvis medarbejderne har fået vist modellen og ved, at det forventes af dem, at de skal komme til chefen og gøre opmærksom på dette, vil mange knaster kunne høvles af meget tidligere - med større effektivitet og kvalitet til følge. Ved at sætte medarbejderne ind i SLII® med det samme eller at indføre regelmæssige dialogmøder, vil der eksistere en mekanisme, der kan sikre, at der konstant er det fornødne fokus på medarbejderens udvikling. Det skaber motivation og de højt effektive medarbejdere, som du og din virksomhed har så hårdt brug for.

Du har ikke råd til at lade være

Spørgsmålet er derfor, om du har råd til ikke at involvere dine medarbejdere og til ikke at inddrage dem i din ledelse? Kan det betale sig at vente til problemerne er vokset så store, at de kræver en ekstraordinær indsats? Er det ikke bare her og nu, at den viden du har, skal komme dine medarbejdere til gode? Naturligvis, for så kan både du og dine medarbejdere blive endnu mere effektive.

God arbejdslyst.